Slagelse Kommune, det almene boligselskab FOB og Container Living har indgået en foreløbig aftale om opførelse af 160 DGNB-certificerede boliger til glæde og gavn for by- og lokalliv i Ringparken, Slagelse. Aftalen kommer som en del af den helhedsplan, der har til formål at sætte skub i udviklingen af området.

Brian Gade, direktør hos Container Living, ser meget glædeligt på samarbejdet med Slagelse Kommune og FOB om at udvikle og forbedre boligområdet. Et fælles fokus på at skabe bedre boliger og grønne områder, der understøtter fællesskabet, er kerneværdierne for samarbejdets muligheder og realisering.

Flemming Stenhøj Andersen, Adm. direktør i FOB udtrykker stor glæde ved, at de nye ungdomsboliger ligger i udkanten af Ringparken, hvor de vil synliggøre starten på områdets transformation for de mange forbipasserende på Nordre Ringgade og Valbyvej.

Borgmester Knud Vincents (V) glæder sig også over, at omdannelsen af Ringparken skydes i gang med det kommende projekt. ”Etableringen af nye ungdomsboliger understreger udvikling af Slagelse som en stærk uddannelsesby med gode boliger til de studerende.”

Nye bæredygtige boliger

Området udvikles med plads til mangfoldighed og fokus på bæredygtige løsninger, der gør en forskel for lokallivet og med ambitionen om at skabe en pulserende bydel, som blander erhverv, boliger, uddannelse, kultur og iværksætteri i samspil med realiseringen af grønne strategier. ”Med vores samskabelse og trivsel-koncept, sætter vi stærke ressourcer ind på at skabe inkluderende og meningsfulde boliger, der understøtter fællesskab samt hverdagens mangfoldighed til en betalbar husleje,” siger adm. direktør Brian Gade, Container Living.

I Danmark har en enig byggebranche valgt DGNB-systemet som certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, som vi i Container Living anvender for at sikre og dokumentere, at vores byggerier lever op til en række gældende standarder. Med DGNB-certificeringen af vores boliger i Slagelse, forholder vi os ikke alene til ejendommens miljøpåvirkning, men arbejder desuden med byggeriets økonomiske kvalitet, sociale kvalitet, tekniske kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Aftalen betyder, at Container Living allerede har igangsat de indledende planlægnings- og undersøgelsesaktiviteter. Allerede indenfor de næste uger, vil man kunne se boremaskiner udføre jord- og miljøundersøgelser, ligesom de første idé- og skitseforslag forventes at foreligge ultimo februar. ”Vi har store ambitioner for både projektet og arkitekturen, hvorfor der udføres ikke mindre end 3 idé- og skitseforslag,” siger adm. direktør Brian Gade, Container Living.

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Brian Gade, adm. direktør i Container Living
Tlf.: +45 2231 2324 │E-mail: briangade@briangade.dk

Flemming Stenhøj Andersen, Adm. direktør for FOB
Tlf.: +45 5852 2555 │E-mail: fsa@fob.dk

Knud Vincents (V), Borgmester
Tlf.: +45 2045 9798│E-mail: borgmester@slagelse.dk