ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

I Container Living anskuer vi den bæredygtige udvikling som en holistisk proces – det gør vi med udgangspunkt i en DGNB certificeringsordningen, som sikrer og dokumenterer den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed i vores ejendomme. Find mere information om DGNB certificeringsordningen her.

Den økonomiske kvalitet omfatter blandt andet ejendommens byggeomkostninger og drift, samt omkostninger til vedligehold og værdi. I Container Living sikrer vi den økonomiske bæredygtighed ved – gennem udstrakt integration – at tage fuld kontrol om hele processen fra ide til drift.

Alle processer fra udvikling til produktion og opførelse varetages internt, ligesom vi selv driver ejendommene fremadrettet. Når vi driver de færdige ejendomme, oplever vi således selv resultatet af de beslutninger vi tager igennem hele processen.

Det betyder, at vi skaber økonomisk balance mellem de samlede byggeomkostninger og udgifter til vedligehold og drift med ejendommens kvalitet og levetid.

Simultan produktion og byggemodning

Et af de konkrete tiltag, der hos Container Living har indvirkning på den samlede økonomi er, at byggemodning og produktion sker simultant, hvilket nedbringer byggetiden. Byggeprocessen afkortes således væsentligt ved at modulerne produceres samtidig med, at grunden byggemodnes og funderingen placeres. Hertil kommer at vi kan reducere omkostninger og ressourceforbrug gennem en kontrolleret og standardiseret produktion, hvor vi har styring på materialeforbrug og samtidig kan dokumentere materialernes oprindelse.

Flytbarheden og standardiseringen i vores koncept gør det muligt at producere containermodulerne i produktionshaller, hvor processerne er optimeret ud fra princippet om erfaringsopsamling gennem gentagelser. Vi har tilpasset vores produktionsmetode sådan, at vi producerer vores boliger på fabrikker, der sikrer en minimeret opførelsesrisiko sammenholdt med konventionelt byggeri. Samtidig nedsætter vi risikoen for fejl og skader ved at alt produktion foregår under et tag og i et styret indeklima og miljø.

Mange indsatser er med til at gøre en stor forskel, hvorfor vi kontinuerligt arbejder med at optimere vores processer og vælge de rigtige materialer i produktionen, der i sidste ende vil forbedre boligens samlede opførelses- og driftsøkonomi.