SAMARBEJDSPARTNERE

Vores samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere deler vores værdier og passion for at skabe noget nyt. Ikke bare nyskabende boliger og bygninger, men også det, der fylder og omgiver dem – og som bidrager til kvalitet på alle niveauer. Vi tror på, at dette sikrer de bedste muligheder for den fortsatte udvikling af Container Livings koncept. Ligeledes er det vigtigt for os at fremhæve, at vores samarbejdspartnere og leverandører alle har stor kapacitet og mange ressourcer, idet leveringssikkerhed prioriteres højt både af os, af kunden og af dem.

Etos ingeniører arbejder ud fra essensen – Mennesker og Samarbejde; De tror på, at det er de enkelte individers unikke kompetencer og personligheder, som driver processen mod det gode samarbejdearbejder med at skabe levende byer og designer byrum, som inviterer til ophold og liv.

 Vi samarbejder med Etos om projektering af
konstruktive og tekniske forhold, installationer, energi, anlæg og afvanding.

Du kan læse mere om Etos ingeniører på www.etosing.dk

Sweco er ikke blot Europas førende arkitekt- og ingeniørvirksomhed. De er også den mest specialiserede. Og integrerede. De samarbejder alle byggefagets æstetiske og tekniske discipliner. Vi tegner alle vores projekter i samarbejde med Sweco, som sikrer en funktionel, bæredygtig og æstetisk bebyggelse. 

Du kan læse mere om Sweco på www.sweco.com

Gangsteds motto lyder “For dem der bygger og udvikler landet”. De yder desuden professionel rådgivning og kundeservice.

Vi føler os godt hjemme i samarbejdet med Gangsted og ved de til enhver tid kan bistå os med juridisk rådgivning indenfor projektudvikling, lejeret, entreprise og byggeri mv. 

Du kan læse mere om Gangsted på www.gangsted.dk

Af øvrige vigtige rådgivere, vi samarbejder med, kan nævnes følgende: