SAMARBEJDSPARTNERE

Vores samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere deler vores værdier og passion for at skabe noget nyt. Ikke bare nyskabende boliger og bygninger, men også det, der fylder og omgiver dem – og som bidrager til kvalitet på alle niveauer. Vi tror på, at dette sikrer de bedste muligheder for den fortsatte udvikling af Container Livings koncept. Ligeledes er det vigtigt for os at fremhæve, at vores samarbejdspartnere alle har stor kapacitet og mange ressourcer, idet leveringssikkerhed prioriteres højt både af os, af kunden og af dem.

Som et af Skandinaviens førende arkitekthuse, tegner og opfører Arkitema byggerier med henblik på at skabe de bedste rammer for mennesker. Siden deres oprindelse i 1969 har Arkitema opbygget en solid erfaring samt evnen til at leve sig ind i forskellige miljøer og samtidigt tage højde for samfundets behov. Vi tegner alle vores projekter i samarbejde med Arkitema, som sikrer en funktionel, bæredygtig og æstetisk bebyggelse. 

Du kan læse mere om Arkitema på www.arkitema.com

Bylivsbureauet Urbanistas arbejder med at skabe levende byer og designer byrum, som inviterer til ophold og liv. Steder hvor mennesker trives, og hvor det fysiske miljø og det sociale liv understøtter hinanden. Bureauet faciliterer processer, hvor ønsker og drømme for stedet kobles sammen med det konkrete design, og hvor byens mennesker involveres i udviklingen. Vi samarbejder med Urbanistas om at skabe trivsel og fællesskab i vores bebyggelser. 

Du kan læse mere om Urbanistas på www.urbanistas.dk

Containerwerk deler vores kærlighed for containerarkitektur og producerer boliger i høj kvalitet med fokus på bæredygtighed og leverum.

CONTAINER LIVING x CONTAINERWERK er et eksklusivt samarbejde i hele Skandinavien, hvor Containerwerk vil være producent og udviklingspartner i kommende Container Living-projekter. Med projekter over hele verden, ser vi Containerwerk som en stærk samarbejdspartner.

Du kan læse mere om Containerwerk på www.containerwerk.com

Af øvrige vigtige rådgivere, vi samarbejder med, kan nævnes følgende: