Kontor ved Spinderihallerne i Vejle 

Et erhvervsbyggeri i containerarkitektur udfylder rammerne for det midlertidige erhvervsbyggeri ved Spinderihallerne i Vejle, hvor Container Living har opsat 20 40-fods containere i en konstellation, som er Danmarks største – og første af sin art.
Besøg byggeriet på adressen Spinderigade 18A-H, 7100 Vejle

Containerarkitektur uden modstykke

Med det formål at komplimentere den rå atmosfære som Spinderihallernes oprindelige industribygninger favner og udtrykker, skaber vi i Container Living grobund for en unik synergi mellem det nye erhvervsbyggeri og Spinderihallernes eksisterende bygninger i en containerarkitektur uden modstykke. En containerarkitektur, som er opført på den ubebyggede del af matriklen ved Spinderihallernes hovedindgang – og som via sit format tilfører Vejle et enestående udtryk.

Fordi vi netop har fokus på at spejle den industrielle råhed i containerens design, er vores containere isolerede indvendigt, således at byggeriets facade fortsat vil fremstå som containere.

Spinderigade 18A-H | Container Living

Fastholdelse af iværksættere

Formålet med at udbygge Spinderihallernes allerede eksisterende kontorfaciliter med containerkontorerne er at give såvel tidligere lejere i Spinderihallerne som øvrige interesserede en unik mulighed for at indgå som en del af et innovativt og kreativt erhvervsmiljø. Et kreativt og levende miljø, hvor du har mulighed for at sparre med ligesindede, udbygge dit netværk og på den måde være med til at styrke det allerede eksisterende miljø i området.

Sådan har du mulighed for at indrette en container
Vores containere er indrettet til kontor og erhverv. Lejemålenes størrelser varierer fra enkelte kontorpladser, 15 m2,  30 m2 og op til 60 m2, imens enkelte kontorer spænder over 120 m2.

Kontor 30m2 opdelt i kontorpladser

Kontor 15m2 eller 30m2

Kontor 60m2 inkl. køkken, depotrum og badeværelse

Er du interesseret i at blive potentiel lejer? 

Er du interesseret i at blive potentiel lejer af et af vores kontorer ved Spinderihallerne? Læs mere om mulighederne her.  

Send os gerne en mail på lejer@containerliving.dk såfremt du har yderligere spørgsmål. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt!

Et midlertidigt erhvervsbyggeri designet til at være flytbart

Vejle Kommune har til hensigt at teste, hvorvidt erhvervsbyggeriet vil opfylde kommunens målsætning for initiativet, hvorfor vores koncept er designet til at være et flytbart system til midlertidig anvendelse i en syvårig periode. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at containerbyggeriet er konstrueret til at opfylde alle krav i bygningsreglementet til permanent bebyggelse.

Opsætning og design af containerne samt miljøet omkring dem bliver udformet i nøjagtig samme kvalitet – og med samme fokus på den enkelte detalje – som ved et permanent byggeri.

En fordelagtig måde til at udnytte tomme grunde

Når lejekontrakten udløber efter den syvårige periode, flytter vi med lethed containerbyggeriet og efterlader ingen spor på grunden. Et byggeri fra Container Living er således en utrolig effektiv og fordelagtig måde at udnytte tomme grunde på over en periode. Dertil er det bæredygtigt idet vi anvender byggeriet andetsteds, efter den midlertidige brug er ophørt.

Læs mere om Container Livings koncept

Spinderihallerne: Et udviklings- og innovationsmiljø

Spinderihallerne er beliggende i en historisk industribygning med sin originale struktur på 13.000 m2. Oprindeligt husede bygningen et bomuldspinderi, som fra 1896 og mere end 100 år frem var en livgivende kilde til byen, der gav arbejde til 25 % af Vejles industrielle arbejdsstyrke.

I 2004 besluttede Vejle Kommune at revitalisere Spinderihallerne og gøre stedet til det kreative vækstcenter, det er i dag. I sommeren 2010 genåbnede den gamle industribygning således, og siden har den været med til at fortælle historien om Vejles udvikling fra industrisamfund til oplevelses- og vidensamfund, hvor kreativitet har erstattet de gamle spindemaskiner.

I dag danner bygningen rammen om et miljø, hvor kreative mikrovirksomheder, etablerede virksomheder, viden- og kulturinstitutioner samt det offentlige mødes og skaber vækst og udvikling gennem netværk og samarbejde. Foruden virksomheder rummer Spinderihallerne også møde- og workshopfaciliteter, udstillingsarealer, et værksted samt en café. Læs mere om Spinderihallerne og dets historie her.