Ny Ringby Slagelse

Container Living opfører 156 nye lejligheder på 30 m2 i Ny Ringby Slagelse. Ejendommen kommer i øvrigt til at rumme butikker, foreningslokale og attraktive fællesfaciliteter fordelt på i alt 6000 kvadratmeter.

Som del af byfornyelsen i bydelen arbejder vi i Container Living med at etablere åbne facader og publikumsorienterede funktioner mod Kierulffsvej og Valbyvej. Formålet er at skabe oplevelsesrige gader og grønne gårdmiljøer, som tilfører værdi til den samlede plan for området. Container Living opfører et markant ellipseformet byggeri som port til bydelen, indrettet omkring et stort fælles gårdrum. Vi styrker rammerne for et godt fællesskab ved at tegne og udvikle vores ejendom med god plads til fællesfaciliteter herunder det store gårdrum og fællesarealer og terrasser mellem boligerne og på tagterrasser. I forbindelse med ejendommen etableres mindre pladser ud mod Kierulffsvej, der skal understøtte et alsidigt liv langs den nye gade.

Den kommende ejendom er resultatet af et godt samarbejde mellem Slagelse Kommune, Boligforeningen FOB og Container Living. Aftalen er del af en helhedsplan, der skal sikre et af de første skridt i omdannelsen af Ringparken og skabe flere boliger i Slagelse til unge og studerende – kun en kilometer fra centrum og universitets campus. Slagelse oplever en stigende efterspørgsel på mindre og betalbare boliger i takt med udflytningen og oprettelse af ny studiepladser i byen. Container Living specialiserer sig i at opføre små og mindre lejligheder med gode fællesfaciliteter, der netop er velegnet som studievenlige boliger.

DGNB Guld-certificerede containerboliger

Vi oplever en øget efterspørgsel på bæredygtige boliger og vi har knækket koden til hvordan man hurtigt, effektivt og til fornuftige priser kan levere en boligløsning af høj kvalitet.

De nye boliger i Ny Ringby opføres i henhold til Bygningsreglementet og opfylder alle krav til kvalitet, energi og komfort. Ikke nok med at vi opfylder gældende krav, arbejder vi målrettet efter at kunne DGNB Guld-certificere ejendommen. Det betyder, at vi med en certificering får en uvildig tredjepartsverificering af den miljømæssige, økonomiske og sociale kvalitet af ejendommen. Det vil sige, at DGNB er et kvalitetsstempel på bæredygtigheden i projektet. Læs mere om DGNB certificeret bæredygtigt byggeri her.

Ejendommen set fra Valbyvej og det nye hovedstrøg mod Kierulffsvej.

Kvalitetsbevidste løsninger danner ramme om containerboligerne

Boligerne på 30 m2 er alle sammensat af to 40″ containere for at skabe mest muligt leverum og minimere gangarealet. Dvs. at vi har bygget to containere sammen til et modul, som deles på tværs så vi opnår to nærmest kvadratiske boliger, som måler 5 x 6 meter. Dette giver en fantastisk indretning, helt uden gangareal, ligesom alle boliger har eget køkken og bad.

Containeres design passer perfekt ind i visionen om at skabe tydelige bykvarterer i Ny Ringby, hvor vores ejendom er placeret i det urbane område der i planen for bydelen går under navnet Mini-Manhattan. Med et ønske om at skabe et livligt bykvarter med nye funktioner, der tilgodeser de nuværende og kommende beboeres behov, vil vi tilbyde et attraktivt bomiljø for studerende såvel som familier og enlige.

Vision for Ny Ringby 2025

Ringparken står over for store forandringer over de næste mange år. Planerne involverer mange spændende tiltag både inde og ude. Læs mere om visionen for Ny Ringby her.

Inkluderende projektudvikling

For at sikre den fulde implementering af Container Livings vision, er det teamet hos Container Living som varetager alle faser i design og udvikling af projektet frem mod den færdige ejendoms funktion og brug. Denne udvikling er bredt fagligt forankret i organisationen og inddrager både byggefolk, byplanlægger, bruger- og oplevelsesdesign, administration og drift, kort sagt et 360 graders perspektiv. Oftest resulterer dette i nye ideer og kreative udviklingsforløb.

For Container Living er det vigtigt at både beboere, naboer og nærmiljøet har glæde og gavn af ejendommens faciliteter og uderum. Vores boliger udvikles derfor med plads til mangfoldighed og fokus på bæredygtige løsninger, der gør en forskel for lokallivet og med ambitionen om at skabe en levende bydel, som blander butik, cafe, hjem og kultur i samspil med de lokale beboere og erhvervsdrivende.

.

Derfor samarbejder vi med BRIQ omkring udvikling af et fælles- og kvarterhus for projektet i Slagelse. BRIQ er et arkitekthus og designbureau, der arbejder inden for arkitektur, rumlig design og visuel kommunikation. BRIQ designer indendørs rum og byrum centreret omkring brugere og stedets potentialer med fokus på at skabe langtidsholdbare løsninger, byrum og miljøer.

”Med vores samskabelse og trivsel-koncept, sætter vi stærke ressourcer ind på at skabe inkluderende og meningsfulde boliger, der understøtter fællesskab samt hverdagens mangfoldighed til en betalbar husleje,” siger adm. direktør Brian Gade, Container Living.

Er du interesseret i at blive lejer? 

Er du interesseret i at blive lejer af en af vores boliger i Ny Ringby Slagelse?
Send os en gerne en mail på lejer@containerliving.dk for yderligere information. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt!