MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

I Container Living anskuer vi den bæredygtige udvikling som en holistisk proces – det gør vi med udgangspunkt i en DGNB certificeringsordningen, som sikrer og dokumenterer den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed i vores ejendomme. Find mere information om DGNB certificeringsordningen her.

Den miljømæssige kvalitet omfatter blandt andet ejendommens livscyklus, materialers påvirkning af miljøet, energi- og vandforbrug i bygningen samt genanvendelse.

Alle disse parametre er indarbejdet i DGNB certificeringen, men i tillæg hertil har vi i Container Living strategisk vedtaget, at der aldrig må blive tale om at nedrive eller kassere vores faste ejendomme. Derfor skal fast ejendom kunne omkonfigureres eller flyttes – her er containerformatet perfekt, og contenstål nærmest uforgængeligt. Containeren er verdens mest succesfulde eksempel på hvordan standardisering skaber grundlag for effektivitet, stabil kvalitet, fleksibilitet og omkostningsbesparelser – kvaliteter man i ejendomsbranchen gennem årtier forgæves har jagtet.

Vi producerer vores containermoduler under et tag og i standardiserede processer. Det sikrer eliminering af fejl og mindsker materialespild.

CO2 udledning

En boligs Co2 udledning er – med rette – i stigende fokus, udledning opgøres som kg. CO2 pr. m2. Her spiller materialevalget en vigtig rolle, men i vores øjne meget gerne i kombination med det at bo mindre, idet den nemmeste måde, at reducere boligens samlede CO2 udledning er at bygge mindre – noget vi allerede har specialiseret os i hos Container Living, samtidig med at boligen optimeres.

Små boliger straffes desværre lidt i opgørelsen af CO2 udledning, idet denne angives pr. kvm. Tallet skal derfor ses i lyset af, at det er forholdsmæssigt vanskeligere at bygge mindre og opretholde en lav Co2 udledning, idet udledning fra eksempelvis køkken, bad, ventilation og installationer skal fordeles på færre m2. Det vil derfor være mere retvisende at tale om boligens samlede udledning eller udledning pr. beboer. Hos Container Living giver vi derfor vores beboere mulighed for at udlede mindre C02 for boligen samlet set.

Livscyklus

I Container Living forholder vi os til ejendommen over hele dets livscyklus. Med udgangspunkt i en livscyklusvurdering, arbejder vi med at nedbringe ejendommens miljøbelastning gennem hele dets livscyklus fra ”vugge til vugge”. Det vil sige fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over produktion, under dets drift og vedligeholdelse til genanvendelse.

Alle elementer af vores ejendomme er konstrueret med tanke på at kunne omplaceres og genanvendes, ligesom vi kontinuerligt arbejder med at reducere boligens samlede CO2 udledning ved at bygge mindre boliger – noget vi allerede har specialiseret os i hos Container Living.

Sundt indeklima sikrer trivsel

Som en del af den sociale trivsel er det naturligvis en forudsætning at vores beboere trives i deres hjem. Derfor har alle lejere mulighed for at monitorere deres forbrug og indeklima døgnet rundt. Det er altså muligt at orientere sig om bl.a. CO2 niveauet og luftfugtigheden i sin bolig. Alle vores boliger er nemlig udstyret med moderne, decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding, som ved hjælp af intelligente målere og sensorer sørger for et stabilt og sundt ventileret indeklima.

Vi overholder dermed de gældende lovkrav og gør en stor indsats på området for at skabe de bedste rammer for vores lejere. Vores ejendom på Musicon i Roskilde har fået energimærke A2015, som betyder, at vi bidrager positivt til at opnå Danmarks klimamålsætninger, fordi vores ejendom er energieffektiv, hvilket er med til at sikre et lavt energibehov.

Derudover har ejendomme med et lavt energibehov typisk et særligt godt indeklima – et parameter vi hos Container Living vægter højt, når vi opfører nyt. Netop fordi vi ved, hvor vigtigt et sundt indeklima er for vores velbefindende og for at vores beboere trives bedst muligt i deres hjem.