UNGDOMSBOLIG/STUDIEBOLIG

Container Living ungdoms- og studieboliger

Skab et attraktivt ungdoms- og studiemiljø i nye rammer

Vi tilbyder arkitektoniske ungdoms- og studieboliger med kant og urban identitet. Boligerne kan opføres på en midlertidig såvel som permanent beliggenhed og i meget høj kvalitet med overholdelse af alle krav i Bygningsreglementet.

Fremtidens unge vil have unikke rammer

Dét skaber vi. Vi kan garantere et arkitektonisk byggeri, der er råt og upoleret i sit udtryk, men som harmonerer med sine øvrige omgivelser og de unges levevis, hvadenten det er ungdomsboliger eller studieboliger vi opfører. Arkitekturen og bebyggelsen skabes, så der opstår grønne åbne udearealer mellem og omkring bygningerne. Udearealerne beplantes og gøres til attraktive uderum, som en forlængelse af boligerne, hvor venner og bekendte kan mødes.

Vi sigter altid mod at skabe et sted, der giver noget tilbage til de omgivelser, det er en del af. Derfor arbejder vi både med bebyggelsen samt uderummet omkring boligerne. Dette gør vi i samarbejde med kommende beboere, da vi ønsker at inddrage vores beboere og gøre dem til medskabere af stedets kultur og atmosfære. Vi mener det er essentielt at man involveres i det sociale liv omkring sin ungdoms- eller studiebolig.

.

Planloven giver dispensation til midlertidige studieboliger

Den moderniserede planlovs §19, stk. 1 giver kommunalbestyrelsen mulighed for, i op til 10 år, at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan ved opførelse af midlertidige studieboliger.

Ved udløbet af en dispensationsperiode vil kommunalbestyrelsen kunne meddele en ny dispensation for maksimalt tre år, også gældende ved studieboliger. En ny dispensation vil i princippet – ved saglig begrundelse – kunne meddeles et ubegrænset antal gange.

Læs mere om forskellen på studie- og ungdomsboliger under FAQ – klik her

Kilde: Erhvervsstyrelsen, 13.03.2018

Plantegning | 2 x 30 m2 studiebolig

Vores demonstrationsbolig i Vejle er opført som ungdomsbolig og byder på høj kvalitet og funktionalitet.

Kunne du være interesseret i at opføre studie- eller ungdomsboliger i containere?

Tøv ikke med at kontakte Adm. Direktør, Brian Gade for nærmere oplysninger og muligheder for at opføre boligbyggerier med Container Living.