FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Skulle du sidde med et spørgsmål, du ikke kan finde svar på herunder, kontakt da venligst Administrerende Direktør, Brian Gade. Find kontaktoplysninger her.

Container Living™ leverer både permanente og midlertidige boliger. De permanente boliger opføres som alle andre permanente boliger, mens de midlertidige boliger flyttes efter en given årrække.

I udviklingen af Container Livings koncept har der været fokus på, at boligerne let kan sammenlægges til større enheder eller flyttes, hvis behovet eller formålet for området ændrer sig. Sådan er der f.eks. mulighed for at udnytte en grund i en kortere tidsperiode indtil andre elementer, som f.eks. lokalplaner er færdigudviklet. Man opnår derved at grunden og investering herved ikke ligger i tomgang men bidrager til at løse et formål.

Hele midlertidighedsbegrebet understøttes af, at vi funderer ejendommen på skruepæle – skruer i kæmpe størrelse -, hvorpå vores patentansøgte ”stål-rack” placeres. Slutteligt stilles containerne ind på ”hylderne”. Når vi forlader beliggenheden, foregår processen blot i omvendt rækkefølge, hvor vi slutteligt skruer fundamentet op og tager det hele med til næste lokation. Når græsset er groet op igen, kan man ikke se, at der har stået et midlertidigt byggeri.

I dag er der udviklet ståltyper, som kun ruster ganske lidt. Det gælder eksempelvis cortenstål, hvor man opnår den ønskede patina af rust – dog kun på overfladen, hvilket beskytter stålet og sikrer en optimal holdbarhed. I vores byggerier benytter vi udelukkende containere i cortenstål, hvorfor vi sikrer en levetid og holdbarhed på niveau med traditionelt byggeri.

Hvor længe kan et midlertidigt containerbyggeri stå?
Containerbyggerierne kan placeres og fjernes igen alt efter ønske fra vores kunder. Skulle arealet indgå i lokalplaner som vedtaget om 7 år, så kan containerbyggeriet stå der indtil disse lokalplaner på arealet påbegyndes.

Efter den moderniserede planlov er det muligt at dispensere fra lokalplanen ved opførelse af midlertidige ungdomsboliger op til 10 år.

Hvor længe kan et permanent containerbyggeri stå?
En skibscontainer har en forventet levetid på 80 år, hvorfor et containerbyggeri sikrer samfundet en langstidsholdbar løsning med meget lidt vedligehold. Containeren vil med tiden få patina i form af rust i hjørnerne, hvilket er en del af designet.

Containerboligerne varierer i størrelser på 30 m², da de stykkes sammen af to halve containere (sat sammen på langs), som hver udgør 30 m². Dette sikrer god rummelighed og mindsker mængden af gangareal.

Alt efter hvordan behovet skulle være nu og hér, så kan man nemt med Container Living™ konvertere boligerne efter dette. En 30 m² lejlighed kan uden problemer konverteres til en 60 m² lejlighed osv.

Mulighederne er mange – og de er fra starten tænkt ind i konceptet. Med Container Living™ er man godt forberedt på enhver situation samt ethvert ønske og behov.

Container Livings boliger henvender sig til de som ikke har behov for så meget plads eller de som ønsker at bo i innovative omgivelser med et industrielt og urbant udtryk – hvad enten dette måtte være den unge studerende eller et par. Vores boliger kan både opføres som studieboliger og almenboliger.

Derudover henvender Container Living™ sig også til de virksomheder, som søger anderledes og mere ‘kantede’ kontorfaciliteter, idet vi også opfører containerbyggerier som erhvervslejemål.

Ja, alle Container Livings byggerier opføres efter Bygningsreglementet. Både midlertidige og permanente byggerier opføres efter højeste fællesnævner – det vil sige i samme høje kvalitet -, da vi skal have mulighed for, efter endt brug, at benytte midlertidige boliger som permanente.

Efter mange års udvikling kan vi dokumentere, at det også i Danmark er muligt at opføre containerboliger i henhold til samme bygningsreglement som ”almindelige boliger”. Container Living™ er således ikke afhængig af en række dispensationer fra Bygningsreglementet, hvilket betyder, at vi kan opføre ejendomme i ethvert område, hvor lokalplanen tillader det.

Vi har tillige opnået byggetilladelse til etagebyggeri klassificeret i højeste brandkategori, nemlig hotel.

Endvidere har vi løst flere udfordringer i forbindelse med midlertidigt byggeri, idet vores containere er isoleret indvendig. Dette betyder, at vi uden nogen form for indgriben i isolering, facade eller lignende, blot kan løfte den op og køre den væk. Selv vores altan løsning er godkendt til transport.

Nej, vi sælger ikke til private. Hvis du kunne tænke dig at bo i en af vores projekter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Begrebet studiebolig angiver de boliger, som studerende bor i. Normalvis forstås dette som boliger, der er opført med henblik på udlejning alene til studerende, men studieboliger kan i udgangspunktet være alle typer af boliger (lejlighed, parcelhus mm.) – i princippet kun afhængig af den enkelte studerendes betalingsevne.

Oftest vil en studiebolig dog være et udtrykt for en bolig, som kan være økonomisk tilgængelig for de fleste studerende. Der er her tale om blandt andet små lejligheder, delevenlige lejligheder, kollegier osv. Disse boliger kan dog også bebos af ikke studerende personer, og i disse tilfælde er det ”almindelige” boliger.

I nogle tilfælde pålægger boligforeninger eller ejere krav til, hvem der flytter ind i deres boliger, hvilket kan være fordelagtigt for eksempelvis studerende. Dette er dog ikke noget, der fra offentlig side kan pålægges ved en studiebolig.

Ungdomsboliger er derimod boliger, som er reserveret til de studerende (f.eks. kollegier). Derved er ungdomsboliger en delmængde af studieboliger. Hvis ungdomsboliger opføres af private og der søges støtte til opførsel af boligerne, så er de reguleret af Ungdomsboligloven. Her er blandt andet krav til husleje, tilgængelighed for udenlandske studerende, hvem der må bo i dem og kommunen tilsyn.

Den moderniserede planlov af juni 2017 §19, stk. 1 giver kommunalbestyrelsen mulighed for, i op til 10 år, at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan ved opførelse af midlertidige studieboliger. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157

Ved udløbet af en dispensationsperiode vil kommunalbestyrelsen kunne meddele en ny dispensation for maksimalt tre år, også gældende ved studieboliger. En ny dispensation vil i princippet – ved saglig begrundelse – kunne meddeles et ubegrænset antal gange.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, 13.03.2018