SOCIAL BÆREDYGTIGHED

I Container Living anskuer vi den bæredygtige udvikling som en holistisk proces – det gør vi med udgangspunkt i en DGNB certificeringsordningen, som sikrer og dokumenterer den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed i vores ejendomme. Find mere information om DGNB certificeringsordningen her.

Hjemmet er for de fleste omdrejningspunktet for socialt samvær og fællesskab, der er helt centralt for vores hverdag og livskvalitet. Når vi hos Container Living udvikler ejendommen og de fælles opholdsarealer, har vi fokus på, at de fysiske omgivelser skal understøtte den sociale trivsel og øge trygheden for beboerne. Det er naturligt for os, at de kommende beboere har indflydelse på udviklingen, så de tager ejerskab og deltager i den almene drift af ejendommen.

Attraktive fællesfaciliteter 

Den samlede Container Living organisation medvirker til at udnytte erfaringer og skabe synergier mellem ejendommene. Det kommer bl.a. til udtryk under udviklingen af nye ejendomme, hvor vi tager hånd om fællesfaciliteterne. Vi designer og skaber attraktive fællesfaciliteter og opholdsarealer, som er en naturlig forlængelse af boligen. Her skaber deling af rum og ressourcer også nye muligheder for fællesskabsorienterede aktiviteter, hvor fællesnævneren er, at de inviterer til ophold, hygge og skaber et stærkt tilhørsforhold blandt beboerne.

Fællesfaciliteterne i vores ejendomme består af forskellige mødesteder, som vores CONtrainer, der er et udendørs fitnesscenter, reposerne, tagterrassen og fælleshuset som er ejendommens hjerte. Her kombinerer vi rekreative, kommercielle og kulturelle tilbud, som sikrer ejendommen en stærk identitet, som gør den nyskabende og til en magnet for liv og oplevelser.

Samskabelse og trivsel

I Container Living har vi skabt et samskabelses- og beboertrivselskoncept, som har til formål at sikre en høj beboertilfredshed, lavere tomgang og lavere driftsomkostninger. Dette driftes under vores managementaftale, som omfatter en Container Living ansat Community Manager, som samarbejder med fællesskabskoordinatoren i de enkelte foreninger ude på ejendommene. Foreningerne i hver ejendom understøtter fællesskabet, den sociale trivsel og sikrer samtidig, at ejerskabet til ejendommen øges og det lokale fællesskab styrkes.

De fysiske rammer og fællesskabet understøttes af vores communityapp, hvor Community Manageren kommunikerer med beboerne og tager initiativ til sociale aktiviteter, der kan sætte gang i de forskellige fællesskaber. Fællesskabet og aktiviteterne er dynamiske og tilpasser sig de beboere, der bor i ejendommen. De sociale aktiviteter opstår ud fra beboernes ønsker og iværksættes på foreningens og fællesskabskoordinatorens initiativ i samarbejde med Community Manageren.

“… we set the scene
for life to happen”

Sundt indeklima sikrer trivsel

Som en del af den sociale trivsel er det naturligvis en forudsætning at vores beboere trives i deres hjem. Derfor har alle lejere mulighed for at monitorere deres forbrug og indeklima døgnet rundt. Det er altså muligt at orientere sig om bl.a. CO2 niveauet og luftfugtigheden i sin bolig. Alle vores boliger er nemlig udstyret med moderne, decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding, som ved hjælp af intelligente målere og sensorer sørger for et stabilt og sundt ventileret indeklima.

Vi overholder dermed de gældende lovkrav og gør en stor indsats på området for at skabe de bedste rammer for vores lejere. Vores ejendom på Musicon i Roskilde har fået energimærke A2015, som betyder, at vi bidrager positivt til at opnå Danmarks klimamålsætninger, fordi vores ejendom er energieffektiv, hvilket er med til at sikre et lavt energibehov.

Derudover har ejendomme med et lavt energibehov typisk et særligt godt indeklima – et parameter vi hos Container Living vægter højt, når vi opfører nyt. Netop fordi vi ved, hvor vigtigt et sundt indeklima er for vores velbefindende og for at vores beboere trives bedst muligt i deres hjem.