LEV BÆREDYGTIGT

Ejendomme udgør et af verdens største forbrugsaktiver; vi arbejder der, vi bor der, vi lever der osv.. Vi har derfor som branche et stort ansvar for, at gøre hvad vi kan, for at beskytte både vores jordklode og de mennesker der bruger vores ejendomme.

I Container Living er bæredygtighed i enhver henseende højst på prioriteringslisten og vores koncepter, processer og resultater skal ses i lyset af den livscyklus, vores banebrydende produkt er i, og vi er slet ikke færdige med at udvikle.

Vi bliver ofte spurgt: ”Er I bæredygtige?” og vores svar vil altid være ”hvad er bæredygtighed for dig?”. Allerede her bliver mange til tider også ’tunge’ aktører i branchen lidt flakkende i blikket. Bæredygtighed er nemlig på alles dagsorden – hvor den hører til – men det overrasker, hvor mange der i virkeligheden ikke har en veldefineret holdning til bæredygtighed.

Oprindelig kom bæredygtighed for alvor på agendaen i 1987 med Brundtland-rapporten, som definerer bæredygtighed som:

”at opfylde de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

En formulering, der ikke nævner noget om genbrug, upcycling eller træ…., begreber der ofte sidestilles med bæredygtighed.

”Bæredygtige byer” er baseret på det bæredygtighedsbegreb som netop er skabt af Brundtland Kommissionen. Begrebet er holistisk og indebærer en sammentænkning af flere parametre såsom det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Dermed udelukker bæredygtighedsbegrebet muligheden for kun at fokusere på eksempelvis miljø, da hele ideen er at tænke i helheder.

De fleste forbinder netop bæredygtighedsbegrebet udelukkende med den miljømæssige vinkel, som ofte kommer til udtryk i en certificering som eksempelvis Svanemærkning eller DGNB.

Vi har også i Container Living fået fortaget en positiv screening af vores produkt i forhold til Svanemærkning; men som nævnt mener vi ikke, at disse certificeringer alene opfylder den oprindelige ambition om bæredygtighed.

Konkret deltager Container Living, med støtte fra Realdania, i at afprøve Den Frivillige Bæredygtighedsklasse med baggrund i vores projekt Container Living Musicon i Roskilde. Du kan læse mere om vores konkrete bidrag her – Hvor vi løbende opdaterer udviklingen og resultaterne.

Det vil her være for omfattende at gengive de mange gode elementer i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, men overordnet indeholder den en langt mere innovativ vinkel på netop samspillet mellem Den miljø- og klimamæssige kvalitet, Den sociale kvalitet og Den økonomiske kvalitet.

Bruntland initiativet gav i år 2000 afkast i 8 konkrete bæredygtighedsmål mål og i 2015 vedtog alle verdens nationer sammen de 17 verdensmål – UN17 – og de 169 delmål.

Med baggrund i ambitionerne i den oprindelige Brundtland rapport, forholder vi os i Container Living til hvert enkelt af disse verdensmål – one by one. Nogle kan vi bidrage til, andre kan vi ikke, men dette er netop baggrunden for den holistiske tilgang. Du kan læse mere om vores arbejde og konkrete tiltag i menupunktet UN17.

Helt overordnet, har vi i Container Living lagt enorm meget arbejde i at skabe boliger, familieboliger såvel som ungdoms- og studieboliger, der kvalitets- og levetidsmæssigt, som minimum, er på højde med konventionelle byggerier og ligeledes overholder alle krav i Bygningsreglementet uden dispensationer, og som ydermere samtidig kan flyttes til en anden lokation hvis behovet ændrer sig.

Prøv at forestille jer: at de bygninger der står ubenyttet hen, kan flyttes og genanvendes eller eventuelt eksporteres. De fleste kan nok finde fornuft i, at det giver bedre mening for miljøet at flytte en bygning end at nedrive den og opføre en anden. Byggeriet står i forvejen for næsten 40 procent af den globale CO2-udledning, så her er der nok at tage fat på.

Samtidig produceres Container Livings boliger i produktionshaller, med en lang række miljømæssige og økonomiske fordele til følge. Dette underbygger det 9. verdensmål om at fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrien retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.

Bæredygtighed er også at forholde sig til mennesker og trivsel, hvorfor vi har udviklet et  unikt “Samskabelse, trivsel og driftskoncept” (UN3), Vi har vores egen trivselskoordinator der står for udvikling, implementering og facilitering af netop dette.

Læs mere om vores arbejde med verdensmålene under UN17.