BÆREDYGTIGHED OG DGNB

I Container Living arbejder vi med at udvikle, opføre og drifte bæredygtighedscertificerede ejendomme – det gør vi med udgangspunkt i en DGNB certificeringsordning. Det betyder, at en certificering af en ejendom i DGNB-regi er en uvildig tredjepartsverificering af bæredygtighedskvaliteten af et projekt.

DGNB certificeret bæredygtigt byggeri

Med en DGNB-certificering på vores projekt i Randers og fremadrettede projekter sikrer og dokumenterer vi, at vores ejendomme lever op til standarderne for bæredygtighedscertificeret byggeri, der evalueres ud fra seks hovedområder: Miljø kvalitet, Økonomisk kvalitet, Social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

DGNB-certificeringsordningen er således en bæredygtighedscertificering frem for kun en miljøcertificering.

Udover at vi tager ansvar for vores miljø- og klimamæssige aftryk, betyder det også at vi prioriterer at sikre økonomisk og social bæredygtighed i vores ejendomme. I Container Living anskuer vi derfor den bæredygtige udvikling som en holistisk proces, der netop indebærer en sammentænkning af de førnævnte parametre. Det er således ikke muligt blot at præstere flot på et parameter og fravælge de øvrige.

I Container Living har vi taget et strategisk valg om at have fuld kontrol over hele udviklingsprocessen af et ejendomsprojekt. Vi kalder det udstrakt integration, som kort sagt betyder, at Container Living tager ansvar hele vejen gennem processen fra ide til drift. Alle processer fra udvikling til produktion og opførelse varetages internt, ligesom vi selv driver ejendommene fremadrettet. Når vi driver de færdige ejendomme, oplever vi således selv resultatet af de beslutninger vi tager gennem hele processen.

Læs mere om DGNB certificeringen på Green Building Council Denmarks hjemmeside her.

Miljø kvalitet

Den miljømæssige kvalitet omfatter blandt andet ejendommens livscyklus, materialers påvirkning af miljøet, energi- og vandforbrug i bygningen samt genanvendelse. Parametre, som alle er indarbejdet i DGNB certificeringsordningen, som vi derfor naturligt forholder os til i produktionen og opførelsen af en ny ejendom.

I tillæg hertil har vi i Container Living strategisk vedtaget, at der aldrig må blive tale om at nedrive vores ejendomme.

Læs mere om vores indsats ift. den miljømæssige kvalitet her.

Økonomisk kvalitet

I Container Living sikrer vi økonomisk bæredygtighed ved at tage fuld kontrol over hele udviklingsprocessen af et ejendomsprojekt. Vi kalder det udstrakt integration, som kort sagt betyder, at Container Living tager ansvar hele vejen igennem processen.

Det betyder med andre ord, at vi skaber en økonomisk balance mellem de samlede byggeomkostninger og udgifter til vedligehold og drift med ejendommens kvalitet og levetid.

Læs mere om vores indsats ift. den økonomiske kvalitet her.

Social kvalitet

I Container Living har vi fokus på social bæredygtighed og ansvarlighed, som ligger dybt forankret i vores værdier samt i det daglige arbejde. Vi har en holistisk tilgang til social bæredygtighed, hvor de fysiske omgivelser skal understøtte det sociale netværk og øge trygheden for beboerne.

Derfor arbejder vi med at skabe rammerne for det gode og trygge naboskab, hvor beboerne trives, involverer sig i hinanden og tager ejerskab for området.

Læs mere om vores indsats ift. den sociale kvalitet her.