BÆREDYGTIGT BYGGERI

Bæredygtighed er et fælles samfundsfokus, hvor vi alle har et ansvar for at skabe tilstrækkelige tiltag og bidrage til udviklingen af bæredygtige initiativer. Ejendomme udgør verdens største forbrugsaktiver; det er her hverdagen udfolder sig i arbejde, studier, hvile, fritid og samvær. Vi har derfor som branche et stort ansvar i at bidrage til at beskytte både vores jordklode og ikke mindst de mennesker der bor og lever i vores ejendomme. I Danmark anvendes hovedsageligt DGNB-systemet som certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, som vi i Container Living anvender for at sikre og dokumentere, at vores byggerier lever op til en række nationale standarder.

Bæredygtighed er en af grundstenene i Container Livings koncept, der udspringer fra en tanke om at skabe arkitektoniske boliger i containermoduler der skiller sig ud i bybilledet. Dertil kommer, at vi har et ønske om at skabe bæredygtige, funktionelle og mere meningsfulde boliger, der understøtter fællesskab samt hverdagens mangfoldighed. Udover at vi tager ansvar for vores miljø- og klimamæssige aftryk, betyder det også at vi sætter utallige, stærke ressourcer ind på at sikre social og økonomisk bæredygtighed i vores bebyggelser. I Container Living anskuer vi derfor den bæredygtige udvikling som en holistisk proces, der netop indebærer en sammentænkning af førnævnte parametre.

I Container Living støtter vi FN’s 17 Verdensmål og arbejder strategisk med udgangspunkt i Brundtlandrapportens definition af bæredygtighed;

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Læs mere om vores arbejde med verdensmålene under UN17.

Fremtidens bæredygtige byggeri

I Container Living er bæredygtighed i enhver henseende højst på prioriteringslisten og vores koncepter, processer og resultater skal ses i lyset af den livscyklus, vores banebrydende produkt er i, og vi er slet ikke færdige med at udvikle. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af nye standarder for bæredygtigt byggeri.

Container Living deltager derfor med støtte fra Realdania i at afprøve Den Frivillige Bæredygtighedsklasse med baggrund i vores projekt Container Living Musicon i Roskilde. Vi vil med vores deltagelse fremhæve modulbyggede containerboliger, der giver en effektiv og kortere byggeproces. Du kan læse mere om vores konkrete bidrag her  – hvor vi løbende opdaterer udviklingen og resultaterne.

Hos Container Living opfører vi ikke bæredygtige byggerier for certifikaternes skyld. Vi gør det for at passe på hinanden og fremtidige generationer. En DGNB-certificering er for os en mulighed for at sikre og dokumentere, at vores byggerier lever op til en række nationale standarder for bæredygtigt byggeri, der omfatter seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

I Container Living arbejder vi målrettet med at opnå en DGNB-guld certificering på vores projekter. Med DGNB-Guld-certificeringen lever vi op til minimum 65% af de fremsatte krav, og har en score på mindst 50% i alle kategorierne. Helt konkret er vi i gang med en screeningsproces for DGNB-Guld på vores byggeri i Sporbyen Scandia i Randers.

Produktion og livscyklusvurdering  

Helt overordnet, har vi i Container Living lagt enorm meget arbejde i at skabe boliger, familieboliger såvel som ungdoms- og studieboliger, der kvalitets- og levetidsmæssigt, som minimum, er på højde med konventionelle byggerier og ligeledes overholder alle krav i Bygningsreglementet uden dispensationer, og som ydermere samtidig kan flyttes til en anden lokation hvis behovet ændrer sig.

Prøv at forestille jer: at de bygninger der står ubenyttet hen, kan flyttes og genanvendes eller eventuelt eksporteres. De fleste kan nok finde fornuft i, at det giver bedre mening for miljøet at flytte en bygning end at nedrive den og opføre en anden. Byggeriet står i forvejen for næsten 40 procent af den globale CO2-udledning, så her er der nok at tage fat på.

Samtidig produceres Container Livings boliger i produktionshaller, med en lang række miljømæssige og økonomiske fordele til følge. Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrien retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.