CONTAINERLØSNINGER

Et permanent og midlertidigt koncept, der sikrer fleksibilitet for fremtiden

Container Livings koncept er baseret på shipping containere og kan opføres hurtigt – og ikke mindst flyttes og bæredygtigt opstilles andetsteds, såfremt udfordringerne ændrer sig og de overordnede mål taler for det.

 

Permanente containerbyggerier

Et permanent containerbyggeri er en spændende mulighed for et anderledes byggeri, der bidrager med ny arkitektur, variation og farve i bybilledet. Med en forventet levetid på niveau med traditionelt byggeri, sikrer et containerbyggeri en langsigtet løsning for samfundet.

Vores byggeri Container Living Musicon i Roskilde er permanent.

Midlertidige containerbyggerier

Et midlertidigt containerbyggeri kan være løsningen når eksempelvis arealer ikke disponeres permanent grundet deres store potentiale om 10-15 år, når nye lokalplaner med videre vedtages eller ved forurenede grunde.

Vores projekter Kanalbyen i Fredericia samt Spinderihallerne i Vejle er begge midlertidige byggerier – men i samme kvalitet som permanente.

Et bæredygtigt koncept med lang levetid

Container Living er boliger med fokus på bæredygtighed og lavt CO2 aftryk, uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Vores strategi for bæredygtighed er baseret på høj kvalitet og 100% genanvendelse af alle bygningsdele ved flytning af en ejendom fra en midlertidig beliggenhed.

Er der tale om midlertidig bebyggelse, kan containerenhederne eksempelvis placeres på et specialudviklet skruefundament, hvorefter de forskellige lag af containere påføres. Når den midlertidige periode er endt, så foregår processen blot i omvendt rækkefølge: konstruktionen skilles ad container for container, hvorefter skruepælene skrues op – og både skruefundament og containere genanvendes til næste placering af byggeriet. Grunden bliver således efterladt med minimale spor af bygningen – kun græsset skal gro frem igen.

Ved planlægning og opførsel af Container Livings byggerier indgår energiforbrug og -besparelser som væsentlige parametre. Derfor tilvælges energieffektive løsninger, hvor det er muligt, hvorfor vores byggerier som hovedregel er udstyret med solceller og varmepumper.

I dag er der udviklet ståltyper, som kun ruster ganske lidt. Det gælder eksempelvis cortenstål, som er udviklet således at man opnår den ønskede patina af rust – dog kun på overfladen, hvilket er med til at beskytte stålet og sikre en optimal holdbarhed. Vi benytter udelukkende cortenstål til vores byggerier, hvorfor Container Livings byggerier har en holdbarhed på niveau med traditionelt byggeri.

Udnyt tomme grunde

Der er pt. stor mangel på boliger og erhvervsløsninger til overkommelige priser i Danmark. Mange kommuner og investorer har ledige arealer, hvorpå boligerne kan opføres. Men da arealerne rummer store potentialer i fremtiden, tøver mange med at disponere arealerne permanent til de nævnte byggerier. Her kan et midlertidigt byggeri opført i shipping containere fra Container Living være løsningen. Efter den midlertidige periode er endt, flyttes containerne til en anden placering og forrige område efterlades med minimale spor. Sådan er der f.eks. mulighed for at udnytte en grund i en kortere tidsperiode indtil andre elementer, som f.eks. lokalplaner er færdigudviklet. Man opnår derved at grunden og investering herved ikke ligger i tomgang men bidrager til at løse et formål.

Opførsel på forurenet grund

Et midlertidigt byggeri kan også være løsningen hvis arealet er forurenet, da vi i samarbejde med Arkitema Architects, Rambøll og COWI har udviklet en løsning, der giver byggetilladelse til opførelse af ejendomme på forurenet areal. Dette øger mulighederne væsentligt for opførelse på midlertidige beliggenheder. Som reference er vores projekt i Kanalbyen i Fredericia opført på forurenet grund i henhold til Bygningsreglementet uden oprensning eller dispensationer.

Nemmere at flytte end mursten

Container Livings koncept er modulært, således at byggerierne kan opføres hurtigt og er fleksible i forhold til skiftende beliggenheder. De modulære enheder er fremstillet af shipping containere, og isoleret indvendigt, hvorfor de kan håndteres som traditionelle containere både ved transport og løft. Dette betyder, at vi uden nogen form for indgriben i isolering, facade eller lignende, blot kan løfte den op og køre den væk. Selv vores altanløsning er godkendt til transport. Dette giver mulighed for at flytte containerne alt efter behov, ligesom det giver mulighed for at føje flere containermoduler til i takt med at efterspørgslen stiger.

Kvalitetsbyggeri som opfylder Bygningsreglementet

Efter mange års udvikling og tekniske udfordringer, kan vi dokumentere, at det også i Danmark er muligt at opføre containerboliger i shipping containere i henhold til samme bygningsreglement som ”almindelige boliger”. Container Living er således ikke afhængig af en række dispensationer fra Bygningsreglementet, hvilket betyder, at vi kan opføre ejendomme i ethvert område, hvor lokalplanen tillader det. Vi har tillige opnået byggetilladelse til etagebyggeri klassificeret i højeste brandkategori, nemlig hotel.

Eliminering af produktionsfejl
Vores koncept er baseret på et ønske om at skabe en glidende og fejlfri byggeproces. Dette har vi løst i kraft af, at netop flytbarheden og standardiseringen gør det muligt at producere containermodulerne i produktionshaller, hvor processerne udføres side om side af håndværkere, der har kendskab til hver eneste detalje. Dette sikrer fejlfrie leverancer til tiden, men det giver også mulighed for at have boliger på lager.

Container Living bidrager med gode bolig- og erhvervsløsninger i nyskabende arkitektur opført i shipping containere. Hertil kan vi, grundet hurtig levering og midlertidige bebyggelser, bidrage til akut løsning eksempelvis når der opstår mangel på studieboliger eller kontormiljøer.

Efter den moderniserede planlov er det muligt at dispensere fra lokalplanen ved opførelse af midlertidige ungdomsboliger op til 10 år.