I de næste 12 uger får Container Living selskab af seks ledige kandidater via et samarbejde med konsulentbureauet Lead the Talent. Gennem et ”High Potentials”-forløb skal de udvalgte kandidater arbejde intensivt med en strategisk case i virksomheden.

Container Living er gået ind i samarbejdet med Lead the Talent, med et ønske om at videreudvikle og konceptualisere virksomhedens fællesskabsorienterede løsninger og processer på tværs af ejendomsporteføljen. Samtidig er det også Container Livings forhåbning at ende ud med en fastansat fuldtidsmedarbejder eller flere, som i kraft af case arbejdet vil have opnået en dybdegående forståelse for og stort indblik i Container Living.

Som en del af Container Livings ejendomsløsninger vil man skabe rammerne for det gode og trygge naboskab, hvor beboerne trives, involvere sig i fællesskabet og tager ejerskab for ejendommen. Teamet har således fået til opgave at udforme en eksekveringsplan med konkrete forslag til sociale arrangementer for beboerne, indretning af de fællesarealerne samt forslag til organisering af fællesskaberne.

Et stærkt hold er sat

De seks kandidater kommer med vidt forskellige baggrunde og erfaringer, hvor netop diversiteten skal danne grobund for et stærkt samarbejde i teamet. Blandt kandidaterne er der enighed om, at samarbejdet via Lead the Talent-forløbet skaber nogle unikke muligheder for at styrke deres faglige og personlige kompetencer.

”Vi har valgt Container Living for at få erfaring med kompakte, bæredygtige moduler, som vi tror bliver endnu større i fremtiden. Vi tror på potentialet i containernes kompakte natur, som et middel til at skabe et nyt socialt nærvær blandt lejerne. Vi får mulighed for at bruge vores styrker i en anden kontekst og får tilegnet os nye kompetencer i en professionel kultur.” fortæller kandidaterne enstemmigt.

Det nye hold udgøres af:

  • David Henriksen, kandidat i oplevelsesøkonomi
  • Anne Sophie Stampe, kandidat i it-produkt design
  • Per Juel Jacobsen, kandidat i pædagogisk sociologi
  • Adrian Daniel Voicu, civilingeniør i landvinding og miljøteknologi
  • Emma Haubro Kjøbsted, professionsbachelor i serviceøkonomi
  • Sofie Natalie Vangsted, uddannet eventkoordinator

(Flere) nye kollegaer på vej?

Det er tredje gang Container Living kører et forløb med Lead the Talent. I de to tidligere forløb har kandidaterne arbejdet med at udforme Container Livings bæredygtighedsprofil og undersøgt markedet for et mobilt fitnesscenter indrettet i en container.

”Lead the Talent har for os i Container Living gennem en længere periode været et værdifuldt bekendtskab, og vi forventer også dette forløb munder ud i en fuldtidsstilling til en af kandidaterne. I en innovativ virksomhed er det svært at definere fastlåste stillingsbeskrivelser, når vi søger medarbejdere. Vi er ikke bange for nye løsninger, og denne ordning giver os mulighed for – fleksibelt – at afprøve kandidaterne og finde den helt rette.” fortæller adm. direktør Brian Gade.

I dag er tre af deltagerne i de tidligere projekter ansat i virksomheden: Nadja Udby Sangild, kandidat i oplevelsesdesign og informationsteknologi, som står for marketing og kommunikation, Feiyin Wang, kandidat i it- og industrielt produktdesign, der bl.a. står for at lave 3D-visualiseringer af firmaets projekter, samt Simon Engelund, kandidat i interaktive digitale medier, som arbejder med digitalisering.