We didn’t come to play the game – we came to change it!

I Container Living har vi fået godkendt vores patentansøgning omkring “Genopstilleligt Etageboligsystem med Indvending Støttestruktur”. En unik løsning, vi tidligere har fået udstedt patent på i Norge, og som vi nu også har patenteret i Danmark. 

Et patent kan kun udstedes, såfremt opfindelsen er ny og adskiller sig væsentligt fra andre opfindelser. Vores nyeste patentudstedelse er for os derfor et tydeligt bevis på, at vi er godt på vej med vores dagsorden om at ændre tingene i branchen væsentligt, og at vi nu har vist vores duelighed og berettigelse i bygge- og ejendomsbranchen. 

Patentet er ikke bare en anerkendelse af, at vi har udviklet et unik ejendomsløsning, men er samtidig med til at understrege, at vi som de eneste på markedet kan opføre genopstillige etageboliger med udgangspunkt i containerformatet – i øvrigt uden dispensation fra bygningsreglementet.  

For bare et par år siden var vi blot én af mange aktører, der drømte om at vise funktionaliteten, flytbarheden og de mange andre muligheder, der er i at anvende containerformatet som boligform. I dag står vi tilbage som en af de få, der har vist sig at være troværdige, stærke og visionære omkring vores forretning – og i løbet at de kommende år vil vi fortsætte med at erobre markedet. 

At få vores løsninger patenteret er derfor afgørende for Container Livings fremtid. Det sikrer, at vores containerejendomme bliver ved med at være unikke, og at ingen andre aktører kan tilbyde det samme som os. Derfor arbejder vi på nuværende tidspunkt med 3 forskellige patentfamilier, der alle tjener netop det formål; at vores løsning fortsætter med at være unik, og at ingen kan kopiere vores arbejde. 

En stor tak til Ole Kragh Møller og Dragsted Partners for det gode samarbejde.