I Ny Ringby Slagelse vil Container Living med fokus på samskabelse og med plads til erhverv samt foreningsliv, skabe rammerne for et aktivt bomiljø hvor fællesskab, involvering og den gode hverdag er i centrum.

Container Living har indgået et samarbejde med designbureauet BRIQ, der arbejder inden for arkitektur, rumdesign og visuel kommunikation. Formålet med samarbejdet er at udvikle og programmere Container Livings ejendom, således de fysiske rammer understøtter det fremtidige liv i kvarteret og fællesskaberne i og omkring Container Living i Ny Ringby.

Container Living som katalysator for fællesskaberne

Lærke Hentze der er project manager hos BRIQ udtaler om projektet, “Det som er særligt interessant i den her sammenhæng, er jo det her med at skabe mødesteder og fællesskaber i området. Der er Container Living jo et vildt godt eksempel på hvordan man er lykkedes med det. Man har det her helt særlige brugerfokus og derfor så er hverdagen og de lokale oplevelser for dem i højsædet.” Hun fremhæver yderligere, hvordan samarbejdet med lokale aktører er udslagsgivende for projektet og derfor en væsentlig faktor i BRIQs arbejdsproces. “Vi synes det er interessant at tage lokale aktører ind, fordi det er en rigtig god måde at starte et projekt på – og så det hurtigt kan blive en integreret del af det sted vi arbejder med.”

Er ikke bange for at gøre noget helt anderledes

Container Livings ejendom i Ny Ringby Slagelse er både det første projekt som søsættes og det første til at stå færdigt i forbindelse med omdannelsen og udviklingen af Ringparken.

“Container Living er jo vigtig for det her område, fordi det er meget udslagsgivende – det er en port ind til det nye område i Slagelse. Det kommer til at sætte barren for området som helhed fordi det er noget af det første som bliver bygget. Derfor ser vi (red. BRIQ) jeres projekt som et virkelig vigtigt projekt i helhedsprojektet” udtaler Lærke Hentze. Projektet er således toneangivende for den samlede udvikling og vil samtidig sætte scenen for ankomsten til området.

Hun fortsætter, “Det er vigtigt for os, at vi rykker barren i forhold til hvad kan det her sted bliver til. Man skal ikke være bange for at gøre noget, som er helt anderledes. For os handler det om at møde hverdagens praktikaliteter samtidig med at man bidrager med noget nyt i forhold til området.” Derfor skabes også en strategi for programmeringen, som tillader kontinuerlig udvikling af rummet over tid i takt med at beboersammensætningen og deres behov ændres.

Kuratering af liv og fællesskab

Med forståelse for områdets særpræg, historie og fremtid programmeres kvadratmeterne i stueplan – med fokus på at skabe mangfoldige rum, som kan fungere som katalysator for den gode hverdag og fællesskaber. Container Living huser således mangfoldigheden – bestående af både publikums henvendte erhvervslejemål, beboere og foreningsliv. Forbindelsen mellem de forskellige parter er afgørende for at fællesskabet styrkes på tværs og kobler Container Living sammen med området.

“De her nye formater som Container Living repræsenterer, er spændende at arbejde med, fordi det er nogle formater som der ikke findes særlig mange af i forvejen.” Lærke Hentze, project manager BRIQ.

I stueplan tager udviklingen afsæt i, at Container Living vil skabe grobund for situationer, hvor førnævnte kan mødes på tværs. De fysiske rammer – herunder hvilke fællesfaciliteter parterne har adgang til, er udslagsgivende for at skabe ejerskab, fremme tryghed og modvirke konflikter parterne imellem. Derfor, er det vigtigt tidligt i projektfasen at arbejde målrettet og strategisk med hverdagslivet og de mennesker som skal tage del i hverdagen i Container Livings ejendom. En velfungerende ejendom sikrer lav udskiftning blandt beboere samt handels- og erhvervskoncepterne. Effekten heraf er, at stærke relationer dannes og ejendommen får en stærk identitet ved at operatører, aktører, beboere og besøgende knytter sig til stedet og bidrager til at skabe dets særpræg og kvaliteter.