Planlov løser ikke problemer med manglende studieboliger

Vores adm. direktør Brian Gade medvirker i Studie- & Ungdomsboligmagasinet 2021 udgivet af Licitationen, som undersøger hvorfor der ikke bygges væsentlig flere midlertidige studieboliger, i forlængelse af, at man etablerede muligheden i Planloven helt tilbage i 2017.

“Studerende mangler boliger mange steder i landet, selv om Planloven siden 2017 har givet kommunalbestyrelser mulighed for at tillade opførelsen af midlertidige studieboliger i op til ti år uden behov for at vedtage en ny lokalplan.

Målet med Folketingets lovændring var hurtig etablering af 10.000 midlertidige studieboliger, men indtil videre er kun knap 500 bygget. Container Living er en af de virksomheder, som netop hurtigt ville kunne etablere de midlertidige studieboliger, som mangler, men kun bygges i fåtal.

Samtidige stiller Planloven en række krav til kvalitet og størrelser. Eksempelvis skal en midlertidig ungdomsbolig med eget køkken have et minimumsgulvareal i opholdsrummet på 17 m2. Der kan ikke dispenseres fra disse regler ved nybyggeri.

Brian Gade bifalder disse krav til kvalitet og minimumsstørrelser, især i de midlertidige boliger, som ikke må blive en nødløsning eller ”opbevaring” af mennesker – 10 år er for lang tid til, at vi kan tillade os at gå på kompromis med kvalitet og bæredygtighed. I forlængelse heraf peger han på en anden hovedudfordring: Afskrivning af de midlertidige boliger. Når en midlertidig boligs værdi ikke kan dokumenteres efter ti år, vil en finansieringskilde stille krav om afskrivning af boligen hen over perioden, dette står i skarp kontrast til de seneste års prisudvikling på boligmarkedet.” Studie- & Ungdomsboligmagasinet, Licitationen 2021

Læs hele artiklen i Studie- & Ungdomsboligmagasinet her

I forhold til artiklens reference til et minimumskrav på 17 m2 frit gulvareal i opholdsrummet i en midlertidig ungdomsbolig, er Gangsted Advokatfirma kommet frem til præcis samme konklusion – heldigvis, i og med det jo trods alt er lovtekst.
Vi har gjort notatet offentligt her på vores hjemmeside.