Forside 20202021-10-12T09:32:13+00:00
Video – Container Living produktionVideo – Container LivingVideo – Container Living HotelsContainer Living brochure 2021

We didn´t come to play the game – we came to change it.

Et payoff der illustrerer den grundlæggende vision bag Container Living, som netop er grundlagt med baggrund i et ønske om, at skabe noget unikt. En anderledes oplevelse, noget der kan noget andet – ikke mindst favne mangfoldighed og fremme bæredygtighed.

Vi hylder det rustikke, rå og upolerede industrielle udtryk i en moderne kombination med det urbane (by)liv som er oppe i tiden. Der er stor interesse for byggerier, der leder tankerne hen på rustikke industribygninger, men i høj kvalitet, moderne form og variation – hvor nyt og gammelt mødes i harmoni og klæder hinanden. Denne type byggeri er blevet populært, nogle steder nærmest mondænt, da de skiller sig ud og får kantet karakter.

Et element heri er visionen om bæredygtighed og samtidig at standardisere byggeriet på en måde, der i væsentligt omfang bidrager til alle 3 dimensioner af bæredygtighed, både i forhold til klima, social trivsel og økonomi.

Gode relationer og fællesskaber er afgørende for om vi trives og har det godt.  Vi involverer beboerne meget tidligt i processen med udviklingen af de forskellige fællesskaber der tager udgangspunkt i deres ønsker og behov.

Resultatet – Container Living – er et koncept udviklet i samarbejde med Arkitema og en række andre rådgivere, herunder en tæt dialog med vores 3 producenter. Byggerierne opføres i shipping containere. Vi leverer boliger og erhverv i meget høj kvalitet og uden behov for dispensationer fra bygningsreglementet, dette uanset om der er tale om permanent eller midlertidig bebyggelse – bygningen er nemlig helt den samme og leveres kun i samme høje kvalitet.

Vi er stolte af, at konceptet har så høj nyhedsværdi, at vores patentansøgninger også ender i egentlige patenter.

Samtidig kan vi bygge i 4 etager ved midlertidige bebyggelser og højere ved permanente.

Bæredygtighed i Container Living er i sig selv en fantastisk historie, hvor især Samskabelse og Trivsel er højt prioritet, men vi er også stolte af, at være udtaget af Realdania til, med vores byggeri Container Living Musicon i Roskilde, at deltage i afprøvning af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.

Baseret på en tankegang om ”lean manufacturing” gør vi byggeri til bæredygtig produktion. Vi optimerer gennem gentagelse og har ingen materialespild, vejrlig eller høje byggepladsomkostninger. Især vores tyske fabrik udmærker sig ved at have en meget høj produktionskapacitet, men også i, at være videns- og udviklingscenter for en række andre aktører i branchen på internationalt plan – med andre ord, et omfattende internationalt samarbejde.

Samtidig er byggetiden væsentligt afkortet, dels grundet at vi ”producerer ejendommen”, samtidig med at jord og beton entreprenøren forbereder fundament og tilslutninger.

Teknikken muliggør også opførsel på foruret grund uden oprensning, men med jordbalance og klimasikring. Med andre ord, er der ikke behov for en §8 tilladelse til byggeriet.

Ovenstående faktorer er alle bevis for at vi hos Container Living gør tingene anderledes og skiller os ud på flere parametre. På vores FAQ/Dokumentations side kan du læse mere og få svar på ofte stillede spørgsmål.

“Vi arkitekter har altid været fascineret af at bygge fleksible, modulære og flytbare boliger, og derfor er indretning af anderledes spændende boliger i containere en super spændende opgave. Det er vigtigt at se containerbyggeriet som en spændende mulighed for at lave anderledes byggeri, i stedet for en nødløsning, som det ofte bliver betragtet som.“

– Forretningsområdechef i Arkitema, Rolf Kjær

Hvorfor vælge Container Living?

  • Container Living gør byggeri til produktion og reducerer og eliminerer samtlige fejl i de traditionelle processer.
  • Højere effektivitet ved gentagelse. Derudover rammes vi ikke af verjlige udfordringer eller udeblivende håndværkere.

  • Opført i henhold til Bygningsreglementet uden dispensation og levetid som almindeligt byggeri.

  • Kan opføres permanent og midlertidigt i flere etager, hvilket sikrer bedre udnyttelse af grunden.

  • Hurtig opførelse, idet sokkel, ‘bolig’ og tag udføres simultant.

  • Kan opføres på forurenet grund uden oprensning.

  • Bæredygtig genanvendelse ved flytning af bebyggelser.