h__oblique_2021_raw_blok_85_48_image_jpeg_003_0043_2021_85_48_3_0043_00004802_WEB

Ny Ringby - Slagelse

Slagelse Kommune, Boligforeningen FOB og Container Living har indgået en foreløbig aftale om opførelse af 160 DGNB-certificerede boliger. Aftalen kommer som en del af en helhedsplan, der skal sikre et af de første skridt i omdannelsen af Ringparken og skabe flere studieboliger i Slagelse – kun en kilometer fra centrum og universitets campus. 

Manglen på studieboliger er blevet mere tydelig i takt med udflytningen og oprettelse af ny studiepladser i Slagelse. Derfor oplever byen en stigende efterspørgsel på mindre betalbare boliger. Container Living specialiserer sig i at opføre små og mindre lejligheder med gode fællesfaciliteter, der netop er velegnet som studieboliger.
Vi oplever en øget efterspørgsel på bæredygtige boliger og vi har knækket koden til hvordan man hurtigt, effektivt og til fornuftige priser kan levere boliger af høj kvalitet.

Kvalitetsbevidste løsninger danner ramme om containerboligerne

Forventeligt kommer ejendommen til at rumme 160  lejligheder på optimalt udnyttede 30 m2. Boligerne på 30 m2 er alle sammensat af to 40″ containere for at skabe mest muligt leverum og minimere gangarealet. Dvs. at vi har bygget to containere sammen til et modul, som deles på tværs så vi opnår to nærmest kvadratiske boliger, som måler 5 x 6 meter. Dette giver en fantastisk indretning, helt uden gangareal, ligesom alle boliger har eget køkken og bad. 

Containeres design passer perfekt ind i visionen om at skabe tydelige bykvarterer i Ny Ringby, hvor vores ejendom er placeret i det urbane område der i planen for bydelen går under navnet Mini-Manhattan. Med et ønske om at skabe et livligt bykvarter med nye funktioner, der tilgodeser de nuværende og kommende beboeres behov, vil vi tilbyde et attraktivt bomiljø for studerende såvel som familier og enlige.  

”Det urbane kvarter med kælenavnet MINI-MANHATTAN ligger som et lille bycentrum med ungdomsboliger og familieboliger til dem, der ønsker at bo, hvor der sker noget. Her er cykelbutik og – værksted, café, kiosk og et beboerlokale, og boligerne når op i 4-5 etager.”

Inkluderende projektudvikling

For Container Living er det vigtigt at både beboere, naboer og nærmiljøet har glæde og gavn af ejendommens faciliteter og uderum. Vores boliger udvikles derfor med plads til mangfoldighed og fokus på bæredygtige løsninger, der gør en forskel for lokallivet og med ambitionen om at skabe en levende bydel, som blander butik, cafe, hjem og kultur i samspil med de lokale beboere og erhvervsdrivende. Det er essentielt at de lokale aktører og kommende beboere indgår i de tidlige idé- og udviklingsfaser for at sikre, at udviklingen af de fysiske omgivelser understøtter deres behov og ønsker.    

"Med vores samskabelse og trivsel-koncept, sætter vi stærke ressourcer ind på at skabe inkluderende og meningsfulde boliger, der understøtter fællesskab samt hverdagens mangfoldighed til en betalbar husleje,” siger adm. direktør Brian Gade, Container Living.

Container Living og arkitekterne hos Sweco er i gang med, at gøre de indledende tanker og ideer om projektet, der skal danne baggrund for den videre dialog med kommunen og områdets mange aktører, hvor der i forlængelse heraf kan udføres skitseprojekt. 

Ny Ringby 2025

Ringparken står over for store forandringer over de næste mange år. Planerne involverer mange spændende tiltag både inde og ude. Læs mere om visionen for Ny Ringby her