SPORBYEN, SCANDIASPORET, RANDERS

Containerboliger ved den 150 år gamle Scandia togfabrik.

Sporbyen Scandia P/S og Container Living har indgået udviklingsaftale om byggefelt G i Sporbyen. Udviklingsaftalen har til formål, at afdække mulighederne for at etablere et banebrydende og permanent containerbyggeri i området, herunder hvorvidt lokalplanens bestemmelser giver mulighed herfor.

Containerboliger i højeste kvalitet

Container Living og arkitekterne hos Sweco er i gang med, at gøre de indledende tanker om projektet herunder volumenstudie. Disse ideer skal danne baggrund for den videre dialog med kommunen, hvor der i forlængelse heraf kan udføres skitseprojekt.

Forventeligt kommer projektet til at rumme boliger på henholdsvis 30 m2 og 60 m2. Vores containeres design passer perfekt ind i den atmosfære som omgiver de oprindelige industribygninger, og vi har stort fokus på dette samspil i vores arbejde med projektet.

Eksempel på hvordan bebyggelsen kan komme til at se ud.

Scandia-området er et skole-eksempel på den forandring, som industrien oplever gennem tiden – og som er et grundvilkår for alle store industrimiljøer. Der bygges til, der bygges op, der rives ned og der flyttes ud. Derfor har området ændret karakter og udtryk gennem årtier, og det er netop dét, der gør Sporbyen Scandia så interessant og levende.

Sporbyen vil være med til at løfte en betydelig befolkningstilvækst i Randers, når hele området med boliger,
erhverv, offentlige formål og rekreative rum står færdigt.

Du kan læse meget mere om tankerne bag Sporbyen Scandia her.

Vi gør opmærksom på at visualiseringerne her på siden er idéskitser og således ikke endelige.