SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Vi har en holistisk tilgang til social bæredygtighed, hvor de fysiske omgivelser skal understøtte det sociale netværk og øge trygheden for beboerne.

Vi arbejder for en bebyggelse, hvor beboerne involverer sig i hinanden, i de fysiske rammer og i lokalområdet. Vi ønsker at beboeren i alle livets faser bliver mere bevidst om at efterlade sig et aftryk der er lige så godt eller bedre for den næste der kommer til. Dette gælder både de fysiske rammer men også den kultur og det sociale liv der er.

Det er vigtigt for den enkelte beboer at han/hun befinder sig godt og trives både alene, i de nære fællesskaber og i det store fællesskab der er i bebyggelsen. For at trives skal der dannes gode relationer til andre beboere.

Vi ønsker at der gennem et fælles engagement bliver skabt en kultur med gensidighed og samhørighed.

Beboerne skal helst have en følelse af at bo i en ”landsby”, hvor folk kender hinanden, tager hensyn og man hilser når man møder en anden.

Vi har bygget Social bæredygtighed op om tre temaer:

  • Bæredygtigt fællesskab.

  • Aktiv deltagelse.

  • Lige muligheder for alle.

Container Livings tre temaer vedr. social bæredygtighed:

Bæredygtigt fællesskab:

Det er det sociale netværk der sammen med de fysiske rammer er med til at danne grundlag for et bæredygtigt fællesskab.

Tryghed:

For at trives og deltage i fællesskabet skal der være en følelse af tryghed. Det er ikke kun en tryghed i de fysiske rammer men også en tryghed blandt de andre beboere. Tryghed kommer gennem relationer og en social kultur man føler sig tilpas i.

Mødesteder:

Der skal være let adgang til de steder man mødes, hvis man som ny beboer skal føle sig som en del af fællesskabet. Der er de formelle mødesteder som vores fælleshus og forskellige steder udenfor i bebyggelsen. Og der er de mere uformelle mødesteder som reposen mellem lejlighederne, vaskehuset og vores CONtrainer, hvor man oftest mødes tilfældigt og de spontane møder opstår.

Sociale aktiviteter:

De sociale aktiviteter er i høj grad med til at definere bebyggelsen og beboerne. Interessefællesskaberne og aktiviteter er dynamiske og tilpasser sig de beboere der bor der på det givne tidspunkt. De sociale aktiviteter skal opstå ud fra et behov og ønsker fra beboerne selv og bliver faciliteret af vores Community Coordinator.

Aktiviteter med lokalområdet:

Vi ønsker at der skabes en forbindelse til lokalområdet til gavn for både beboere og erhvervsliv. Det gør vi gennem aktiviteter der åbner op for deltagelse eller i samarbejde med lokalområdets beboere.

Det kan være markedsdage, workshops for startups eller åbne foredrag.

Deltagelse:

Vores mål er samskabende og demokratiske udviklingsprocesser, hvor alle berørte parter er deltagende. Når de mange beboere går sammen om at ”drifte” fællesskabet og får det til at fungere, så bliver de afhængige af hinanden, og får hver især en værdi i fællesskabet og danner værdifulde relationer.

Inkluderende deltagelse i den daglige drift:

Beboerne skal være med i så mange beslutninger som muligt vedrørende den daglige drift og de aktiviteter der er. Når beboerne selv bidrager aktivt til vedligeholdelsen, vil de føle et større ejerskab overfor bebyggelsen og de vil opleve en større samhørighed med de andre beboere.

Forpligtende fællesskaber:

Beboerne får indflydelse gennem deltagelse i de forskellige interessefællesskaber de har mulighed for at være en del af.

Særligt for vores studiebebyggelser vil der være et fælles projekt, hvor beboerne sammen med en lokal forening, organisation eller kommunen, hvor beboerne gør noget for andre i lokalområdet. Det kan f.eks. være et folkekøkken, lektiehjælp eller andet, hvor der ses et behov for at kunne gøre en forskel.

Muligheder for alle:

Alle beboere har lige rettigheder og fællesskabet varetager en demokratisk funktion. Vi faciliterer samhørigheden ved at give plads til de mange forskellige fællesskaber der kan opstå og muligheden for at være en del af dem efter behov og interesse.

Lige adgang til fællesskaber:

Fællesfaciliteterne er for alle og alle kan deltage på lige fod i de aktiviteter der iværksættes. Fælleshuset indrettes så det kan rumme flere forskellige aktiviteter på samme tid under hensyntagen til de andre brugere.

Mental sundhed:

Det giver mental sundhed at være en del af et fællesskab, hvor man føler man har en stemme og kan få indflydelse der, hvor man ønsker det. Når man trives i dagligdagen, er der en større chance for at man også trives i sin uddannelse og på sit arbejde.