SAMSKABELSE OG TRIVSEL

“… we set the scene for life to happen”

Gode relationer og fællesskaber er afgørende for om vi trives og har det godt.

Derfor er det vigtigt for Container Living, at vores bebyggelser danner rammerne for et dynamisk fællesskab der følger de beboere der bor der på det givne tidspunkt

Allerede inden vores bebyggelser bliver opført er vores samskabelsesproces i gang for at inddrage kommende beboere. Beboerne inddrages så vi i fællesskab finder ud af, hvilke behov og ønsker der er til netop deres bebyggelse.

Vi afholder workshops, hvor der er mulighed for at møde nogle andre beboere og sammen finde ud af, hvordan vi skaber rammerne for det gode liv mellem lejlighederne og et moderne naboskab.

Vi påtager os et socialt ansvar og faciliterer fællesskabet i vores bebyggelser. Vores Community Coordinator hjælper til så fællesskaberne kommer godt i gang og følger dem løbende med sparring og inspiration.

Det er naturligt for os, at beboerne selv har indflydelse på dagligdagen der, hvor de bor og at de har indflydelse på udviklingen heraf.  Beboerdemokratiet er vigtigt og der vil være et udvalg for hvert af de interessefællesskaber der opstår. Udvalget igangsætter aktiviteter ligesom der vil være et beboerudvalg der varetager det store fællesskabs interesser.

Det er vigtigt at de fællesskaber der er i bebyggelsen, er nogle der udspringer af et behov og en lyst fra beboerne og at fællesskaberne er dynamiske så de kan tilpasses efter den beboersammensætning der bor der på det givne tidspunkt.

Det er især i vores studiebebyggelser, at vi kan gøre en stor indsats ved at tage ansvar for at sikre trivsel. Særligt for unge mennesker, er det at flytte til en ny by en stor forandring, men for mange unge mennesker ligger forandringen ikke alene i at flytte til en ny by, når de skal starte med at studere. Det handler i lige så høj grad om den forandring, at de skal flytte hjemmefra og skal lære, hvad det vil sige at bo selv uden et netværk omkring sig.