SAMSKABELSE OG TRIVSEL

“… we set the scene for life to happen”

Det er først og fremmest gennem forandring og i relation med andre, at vi udvikler os som mennesker. Derfor er det vigtigt for Container LivingTM, at vores bebyggelser kan danne rammerne for det foranderlige og fællesskabet heri.

Vi ønsker, at vores lejere trives i vores bebyggelser – både i de fysiske rammer og det sociale fællesskab. Derfor påtager vi os et socialt ansvar for at facilitere trivsel i vores bebyggelser og tager initiativ til flere sociale indsatser.

Samskabelse med unge mennesker

Det er især i vores studiebebyggelser, at vi kan gøre en stor indsats ved at tage ansvar for at sikre trivsel. Særligt for unge mennesker, er det at flytte til en ny by en stor forandring, men for mange unge mennesker ligger forandringen ikke alene i at flytte til en ny by, når de skal starte med at studere. Det handler i lige så stor grad om den forandring, at de skal flytte hjemmefra og skal lære, hvad det vil sige at bo selv.

Forud for opførsel af vores studiebebyggelser inddrager vi relevante aktører som medskabere af det miljø, der skal danne de fysiske rammer for deres trivsel. Sådan tildeler vi ansvar, så de føler fællesskab og engagement. Det er afgørende, at vi kan appellere til vores kommende beboere på denne vis, da fællesskab og frivillighed er to afgørende drivkræfter i vores bebyggelser. Kerneværdierne i vores trivsel er fællesskab, frivillighed og deleøkonomi og ud fra dette skaber vi de bedste studiebebyggelser.

Samskabelsesprocessen med relevante aktører formidles og udarbejdes af en af vores samarbejdspartnere, mens trivsel sikres af en intern medarbejder, ansat til at arbejde med sociale tiltag og relationsdannelse i vores bebyggelser.