BÆREDYGTIGHED I CONTAINER LIVING

Vores miljø påvirkes når der opføres et byggeri. Den færdige bygning vil igennem sin levetid ligeledes påvirke både miljøet og de mennesker der færdes i den. Mange processer i byggeriet sætter store præg på det samlede klimaaftryk:

  • Når bygningen produceres med materialeforbrug, produktionsmetode etc.

  • Når bygningen driftes med forbrug og energi

  • Når bygningen bruges af os mennesker i det daglige

  • Når bygningen engang skal rives ned og store materialemængder skal fjernes.

I Container Living tænker vi bæredygtighed ind fra starten af byggeriet og igennem hele boligens levetid. Vi ønsker at påtage os ansvar for at forbedre bæredygtighedstanken og sætte nye standarder for hvordan man (ny)tænker bæredygtighed i en relativ konservativ byggebranche.

Kvalitet og bæredygtighed er to vigtige faktorer i Container Livings udviklings- og byggeproces. Med ambitioner om at skabe bebyggelser af høj kvalitet, hvormed vi værner om miljøet, er det vigtige parametre for os som virksomhed at indarbejde i konceptet.

I Container Living er vores holdning at bæredygtighed er langt mere end at tænke genbrug, upcycling eller træbyggeri. Vi tænker bæredygtighed ud fra et holistisk syn, hvor der indgår mange paradigmer parametre og synergier i både at bygge og skabe trivsel i en bolig.

Container Livings bæredygtighedskoncept omhandler alle disse elementer:

Miljø og klima. Minimering af energi, lavt ressourceforbrug i produktion ifm. modulbyggeri, mindre materialeforbrug , mindre miljøpåvirkning i produktion og opsætning samt eks. regnvand til vanding af fællesarealer, kompost til afgrøder, genanvendelige materialer (stål), produkter fra vugge til grav, kan opsætte boliger på midlertidige grunde der gør at byggerierne kan genbruges, kort byggetid.

Økonomi. Lav anlægs- og totaløkonomi. Lang levetid hvor containere kan bruges igen og igen, tilpasningsdygtigt koncept, kan opføres som varigt og midlertidigt byggeri, storproduktion og modulbyggeri, mindre materialeforbrug, optageligt fundament, få tilslutninger.

Arkitektur. Urbant design, indbyder til fællesskab og samskabelse, unikt udtryk i bybilledet, ærligt byggeri, i sin form en normal shipping container men optimal indrettet som en moderne bolig indeni.

Indeklima. Lysindfald, luftskifte (ventilation), gulvvarme, vinduesåbninger, indretning etc. giver sikkerhed for en god bolig med et sundt indeklima.

Socialt. Vi faciliterer samskabelse og trivsel i vores bebyggelser. Vi tager beboerhensyn og indbyder til brugerinddragelse, vi sikrer samskabelse og høj trivsel hos beboerne igennem et unik og gennemarbejdet koncept.

Produktion. Produktionsmetode, beskyttende forhold (indendørs produktion i haller), effektivitet, kort produktionstid, stål og træ, minimering af materialeforbrug og dermed mindre spild

Materialevalg. Valgte producenter, materialer og tekniske løsninger. Materialer er sporbare eks. stål med EN 1090 certificering, svanemærkede køkkener etc.

Processer. Sikring af at bæredygtigheden fastholdes gennem alle byggeriets faser. Fastlagte produktionsmetoder, gentagelser i modulbyggeri, mængdebeskrivelser og arbejdsprocesser.

 I denne model illustreres Container Livings unikke og bæredygtige levetidsproces:

Bæredygtige- og kvalitetsbyggerier

Container Living leverer udelukkende bebyggelser i højeste kvalitet! Det er et aktivt valg vi har truffet, da dette sikrer en lang økonomisk og fysisk levetid. Levetiden på vores bebyggelser er ligeledes dokumenteret af CBRE og COWI, der garanterer at vores byggerier har en levetid på samme højde som traditionelle byggerier.

Til vores bebyggelser anvender vi shipping containere i cortenstål. Corten er en ståltype, der kun ruster ganske lidt og kun på overfladen. Foruden det rå og unikke udtryk, vil den minimale rustdannelse af stålet sikre en optimal holdbarhed, der gør at vores byggerier lever op til højeste kvalitets- og miljøkrav. Stålet er desuden certificeret EN1090 der sikrer fuld sporbarhed.

Når vi tænker i bæredygtighed og økonomi er det således også væsentligt, at vores enheder produceres i et sikkert miljø i produktionshaller. Med andre ord gør vi byggeri til produktion og har derfor mulighed for at optimere en lang række processer herunder at minimere spild og fejl, hvorfor vores leveringssikkerhed øges. I logistiks øjemed kan vores containere transporteres på det internationale logistiksystem, hvilket sammenholdt med konceptets øvrige teknik gør bygningerne både fleksible og flytbare. Samtidig giver dette os mulighed for at opføre de øvrige bygningsdele såsom fundament, bolig- og erhvervsenheder samt tag simultant og blot samle dem på grunden, hvilket afkorter byggeprocessen væsentligt.