Ungdomsboliger2019-06-17T09:53:52+00:00

Ungdomsboliger

Giv de unge nye rammer

Vi har lagt alle fordomme på hylden og skaber boliger, der bryder bybilledet og appellerer til det æstetiske øje. Vi har skabt et arkitektonisk banebrydende koncept og tilbyder arkitektoniske ungdomsboliger med kant og urban identitet. Boligerne kan opføres på en midlertidig såvel som permanent beliggenhed og i meget høj kvalitet med overholdelse af alle krav i Bygningsreglementet.

Fremtidens unge vil have unikke rammer

Dét skaber vi. Vi kan garantere et arkitektonisk byggeri, der er råt og upoleret i sit udtryk, men som harmonerer med sine øvrige omgivelser og de unges levevis. Arkitekturen og bebyggelsen skabes, så der opstår grønne åbne udearealer mellem og omkring bygningerne. Udearealerne beplantes og gøres til attraktive uderum, som en forlængelse af boligerne, hvor venner og bekendte kan mødes. Vi bygger kun kvalitetsboliger, og alle vores projekter tegnes af prisbelønnede Arkitema Architects, ét af Skandinaviens største arkitekthuse, som sikrer både kvalitet og æstetik.

.

Plantegning | 2 x 30 m2 studiebolig | Én delevenlig og en privat studiebolig

Planloven giver dispensation til midlertidige studieboliger
Den moderniserede planlovs §19, stk. 1 giver kommunalbestyrelsen mulighed for, i op til 10 år, at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan ved opførelse af midlertidige studieboliger.

Ved udløbet af en dispensationsperiode vil kommunalbestyrelsen kunne meddele en ny dispensation for maksimalt tre år, også gældende ved studieboliger. En ny dispensation vil i princippet – ved saglig begrundelse – kunne meddeles et ubegrænset antal gange.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, 13.03.2018
Vores demonstrationsbolig i Vejle er opført som ungdomsbolig og byder på høj kvalitet og funktionalitet.
Læs mere om permanente og midlertidige byggerier her

Kunne du være interesseret i at opføre ungdomsboliger i containere?

Tøv ikke med at kontakte Adm. Direktør, Brian Gade for nærmere oplysninger og muligheder for at opføre boligbyggerier med Container Living. 

Skab et attraktivt ungdomsmiljø i nye rammer

Container Living sigter altid mod at skabe et sted, der giver noget tilbage til de omgivelser, det er en del af. Derfor arbejder vi både med bebyggelsen samt uderummet omkring boligerne. Vi vil skabe steder, som indbyder til aktivitet, liv og ophold. Ikke kun for stedets beboere, men også for gæster og øvrige forbipasserende.