Ungdomsboliger2019-02-27T14:11:46+00:00

Ungdomsboliger

Vores demonstrationsbolig i Vejle er opført som ungdomsbolig og byder på høj kvalitet og funktionalitet.

Læs mere om permanente og midlertidige byggerier her

Giv de unge nye rammer

Vi har lagt alle fordomme på hylden og skaber boliger, der bryder bybilledet og appellerer til det æstetiske øje. Vi har skabt et arkitektonisk banebrydende koncept og tilbyder arkitektoniske ungdomsboliger med kant og urban identitet. Boligerne kan opføres på en midlertidig såvel som permanent beliggenhed og i meget høj kvalitet med overholdelse af alle krav i Bygningsreglementet (BR18).

Fremtidens unge vil have unikke rammer

Dét skaber vi. Vi kan garantere et arkitektonisk byggeri, der er råt og upoleret i sit udtryk, men som harmonerer med sine øvrige omgivelser og de unges levevis. Arkitekturen og bebyggelsen skabes, så der opstår grønne åbne udearealer mellem og omkring bygningerne. Udearealerne beplantes og gøres til attraktive uderum, som en forlængelse af boligerne, hvor venner og bekendte kan mødes. Vi bygger kun kvalitetsboliger, og alle vores projekter tegnes af prisbelønnede Arkitema Architects, ét af Skandinaviens største arkitekthuse, som sikrer både kvalitet og æstetik.

.

Planloven giver dispensation til midlertidige studieboliger
Ifølge den nye planlov, vedtaget i 2017, gives der mulighed for dispensation fra lokalplanen til opstilling af midlertidige studieboliger i op til 10 år. Dette, kombineret med dynamikken og fleksibiliteten ved opførelse af Container Livings ungdomsboliger/containerbyggerier, gør, at der ikke kræves store strategiske helhedsplaner, lokalplaner mv. for at komme i gang. Det kræver blot et område stillet midlertidigt til rådighed.

Bemærk venligst, at vi ikke opfører enkeltstående boliger til private. 

Kunne du være interesseret i at opføre ungdomsboliger i containere?

Tøv ikke med at kontakte Adm. Direktør, Brian Gade for nærmere oplysninger og muligheder for at opføre boligbyggerier med Container Living.