Spinnerihallerne 2018-09-13T11:08:55+00:00

SPINNERIHALLERNE

Containerbyggeri ved Spinderihallerne i Vejle byder på kreativitet og innovation

Et erhvervsbyggeri i containerarkitektur kommer til at udfylde rammerne for det midlertidige erhvervsbyggeri ved Spinderihallerne i Vejle, når Container Living opsætter 20 40-fods containere i en konstellation, som bliver Danmarks største. Og første af sin art.

Containerarkitektur uden modstykke

Med det formål at komplimentere den rå atmosfære Spinderihallernes oprindelige industribygninger favner og udtrykker, skaber vi i Container Living grobund for en unik synergi mellem det nye erhvervsbyggeri og Spinderihallernes eksisterende bygninger i en containerarkitektur uden modstykke. En containerarkitektur, som bliver opført på den 600 m2 store ubebyggede del af matriklen ved Spinderihallernes hovedindgang – og som via sit format tilfører Vejle et enestående udtryk.

Og fordi vi netop har fokus på at spejle den industrielle råhed i containerens design, er vores containere isolerede indvendigt, således at bygningens facade fortsat vil fremstå som værende en container.

Sådan har du mulighed for at indrette en container

Vores containerne bliver indrettet som kontorer. Dine anvendelsesmuligheder vil derfor udelukkende være til erhverv. Kontorernes størrelser varierer fra 20 til 30 m2 op til 60 m2, imens enkelte kontorer kommer til at spænde over 120 m2. Og er du interesseret, kan du allerede nu være med til at definere, hvor meget plads du har behov for. Du får uddybende informationer ved at kontakte Brian Gade, Adm. Direktør for Container Living, her.

Fastholdelse af iværksættere

Formålet med at udbygge Spinderihallernes kontorfaciliter med container-kontorerne er at give såvel tidligere lejere i Spinderihallerne og øvrige interesserede en unik mulighed for at indgå som en del af et innovativt og kreativt erhvervsmiljø. Et kreativt og levende miljø, hvor du har mulighed for at sparre med ligesindede, udbygge dit netværk og på den måde være med til at styrke det allerede eksisterende miljø i området.

Et midlertidigt erhvervsbyggeri designet til at være flytbart

Fordi Vejle Kommune har til hensigt at teste, hvorvidt erhvervsbyggeriet vil opfylde kommunens målsætning for initiativet, er vores Container Living-koncept designet til at være et flytbart system til midlertidig anvendelse i en 7-årig periode. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at containerbyggeriet er konstrueret til at opfylde alle krav i bygningsreglementet til permanent bebyggelse.

Opsætning og design af containerne samt miljøet omkring dem bliver udformet i nøjagtig samme kvalitet – og med samme fokus på den enkelte detalje – som ved et permanent byggeri.

En fordelagtig måde til at udnytte tomme grunde

Når lejekontrakten udløber, flytter vi med lethed containerbyggeriet og efterlader ingen spor på grunden. Et byggeri fra Container Living er således en utrolig effektiv og fordelagtig måde at udnytte tomme grunde på over en periode. Du kan læse mere vores container-koncept lige her.