Q&A2018-11-30T08:42:17+00:00

Q&A

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål findes herunder. Skulle du sidde med et spørgsmål, du ikke kan finde svar på herunder, kontakt da venligst Administrerende Direktør, Brian Gade. Find kontaktoplysninger her.

1. Hvordan kan Container Living levere permanente og midlertidige boliger?

Container Living leverer både permanente og midlertidige boliger. De permanente boliger opføres som alle andre permanente boliger, mens de midlertidige boliger flyttes efter en given årrække.

I udviklingen af Container Livings koncept har der været fokus på, at boligerne let kan sammenlægges til større enheder eller flyttes, hvis behovet eller formålet for området ændrer sig. Sådan er der f.eks. mulighed for at udnytte en grund i en kortere tidsperiode indtil andre elementer, som f.eks. lokalplaner er færdigudviklet. Man opnår derved at grunden og investering herved ikke ligger i tomgang men bidrager til at løse et formål.

Hele midlertidighedsbegrebet understøttes af, at vi funderer ejendommen på skruepæle – skruer i kæmpe størrelse -, hvorpå vores patentansøgte ”stål-rack” placeres. Slutteligt stilles containerne ind på ”hylderne”. Når vi forlader beliggenheden, foregår processen blot i omvendt rækkefølge, hvor vi slutteligt skruer fundamentet op og tager det hele med til næste lokation. Når græsset er groet op igen, kan man ikke se, at der har stået et midlertidigt byggeri.

Hvor længe kan et midlertidigt containerbyggeri stå?
Containerbyggerierne kan placeres og fjernes igen alt efter ønske fra vores kunder. Skulle arealet indgå i lokalplaner som vedtaget om 7 år, så kan containerbyggeriet stå der indtil disse lokalplaner på arealet påbegyndes.

Efter den moderniserede planlov er det muligt at dispensere fra lokalplanen ved opførelse af midlertidige ungdomsboliger op til 10 år.

Hvor længe kan et permanent containerbyggeri stå?
En skibscontainer har en forventet levetid på 80 år, hvorfor et containerbyggeri sikrer samfundet en langstidsholdbar løsning med meget lidt vedligehold. Containeren vil med tiden få patina i form af rust i hjørne, hvilket er en del af designet.

2. Hvor store er containerboligerne?

Containerboligerne varierer i størrelser på 30 m2, da de stykkes sammen af to halve containere (sat sammen på langs), som hver udgør 30 m2. Dette sikrer god rummelighed og mindsker mængden af gangareal.

Alt efter hvordan behovet skulle være nu og hér, så kan man nemt med Container Living konvertere boligerne efter dette. En 30 m2 lejlighed kan uden problemer konverteres til en 60 m2 lejlighed osv.

Mulighederne er mange – og de er fra starten tænkt ind i konceptet. Med Container Living er man godt forberedt på enhver situation samt ethvert ønske og behov.

3. Hvem henvender boligerne sig til?

Container Livings boliger henvender sig til de som ikke har behov for så meget plads eller de som ønsker at bo i innovative omgivelser med et industrielt og urbant udtryk – hvad enten dette måtte være den unge studerende eller et par. Vores boliger kan både opføres som studieboliger og almenboliger.

Derudover henvender Container Living sig også til de virksomheder, som søger anderledes og mere ‘kantede’ kontorfaciliteter, idet vi også opfører containerbyggerier som erhvervslejemål.

4. Opføres Container Livings boliger i henhold til Bygningsreglementet?

Ja. Efter mange års udvikling kan vi dokumentere, at det også i Danmark er muligt at opføre containerboliger i henhold til samme bygningsreglement (BR18) som ”almindelige boliger”.

Container Living er således ikke afhængig af en række dispensationer fra Bygningsreglementet, hvilket betyder, at vi kan opføre ejendomme i ethvert område, hvor lokalplanen tillader det.

Vi har tillige opnået byggetilladelse til etagebyggeri klassificeret i højeste brandkategori, nemlig hotel/AirBnB.

Endvidere har vi løst flere udfordringer i forbindelse med midlertidigt byggeri, idet vores containere er isoleret indvendig. Dette betyder, at vi uden nogen form for indgriben i isolering, facade eller lignende, blot kan løfte den op og køre den væk. Selv vores altan løsning er godkendt til transport.