Konceptet 2018-09-13T15:15:16+00:00

KONCEPTET

Fleksibilitet for fremtiden

Konceptet er baseret på skibscontainere og kan opføres hurtigt – og ikke mindst hurtigt flyttes og opstilles andetsteds, såfremt udfordringerne ændrer sig og de overordnede mål taler for det.

Der mangler pt. mere end 20.000 almenboliger, studieboliger og flygtningeboliger til overkommelige priser i Danmark. Mange kommuner og investorer har ledige arealer hvorpå boligerne kan opføres. Men arealerne rummer store potentialer om 10-15 år, når nye lokalplaner mv. er vedtaget. Derfor tøver mange med at disponere arealerne permanent til de nævnte boligtyper. Her kan Container Living være løsningen.

Som med Lego-klodser kan løsningerne sammensættes og fortolkes på utallige måder alt efter ønsker og behov. Vi anvender kun de bedste, arkitekttegnede løsninger. Container-boligerne kan danne spændende boligmiljøer, evt. i kombination med almene- eller ungdomsboliger. Boligerne er spændende arkitektur, som skaber gode rammer for trivsel og fællesskab – og fremmer inklusion og integration.

Container Living er boliger med fokus på bæredygtighed og lavt CO2 aftryk.

Hent vores brochure

Hvorfor vælge Container Living?

 • En god løsning for opførelse af mange boliger billigt og på kort tid. Indebærer en lang række fordele sammenlignet med traditionelle betonløsninger

 • Boligbyggeriet kan tilbydes småt eller stort, sammensat af lejligheder fra 20 m2 og opefter i 15 m2 intervaller

 • Bebyggelsen kan være i grundplan eller flere planer. Det er op til projektspecifikke behov, samt de muligheder den aktuelle grund giver

 • Fremtidssikret fleksibilitet i boligstørelser, antal og anvendelse. Enheder kan nemt sammenbygges til større enheder

 • Lang levetid som øvrigt byggeri – bygges i hht. BR18

 • Kan opføres på midlertidige beliggenheder og senere flyttes

Byggetekniske data – BR18

Efter mange års udvikling og tekniske udfordringer, kan vi nu dokumentere, at det også i Danmark er muligt, at opføre containerboliger i henhold til samme bygningsreglement som ”almindelige boliger” – Nemlig BR18. Container Living er således ikke afhængig af en række dispensationer fra Bygningsreglementet, hvilket betyder, at vi kan opføre ejendomme i ethvert område, hvor lokalplanen tillader det.

Vi har tillige opnået byggetilladelse til etagebyggeri klassificeret i højeste brandkategori, nemlig hotel/AirBnB.

Endvidere har vi løst flere udfordringerne med midlertidigt byggeri, idet vores containere er isoleret indvendig. Dette betyder, at vi uden nogen form for indgriben i isolering, facade eller lignende, blot kan løfte den op og køre den væk. Selv vores altan løsning er godkendt til transport.

Hele midlertidighedsbegrebet understøttes af, at vi funderer ejendommen på skruepæle, hvilket kan sammenlignes med en skrue i kæmpe størrelse, hvorpå vores patentansøgte ”stål-rack” placeres. Slutteligt stilles containerne ind på ”hylderne”.

Når vi forlader beliggenheden, foregår processen blot i omvendt rækkefølge, hvor vi slutteligt skruer fundamentet op og tager det hele med til næste lokation. Når græsset er groet op igen, kan man ikke se, at vi har været der.

I forhold til midlertidighed, skal det bemærkes, at vi har udviklet en løsning, der har resulteret i, at vi har modtaget byggetilladelse til opførelse af ejendom på et forurenet areal, hvilket igen øger mulighederne for opførelse på midlertidige beliggenheder.

Vær forberedt på de hurtigt skiftende boligbehov

Måske er der et akut behov for flygtningeboliger nu og hér. Næste år kan behovet herfor være aftaget og i stedet blevet afløst af et påtrængende behov for flere studieboliger. Måske mangler der i dag almene boliger, hvor der om et par år er stort behov for lokaler til kontor og erhverv.

Med Container Living kan man nemt og hurtigt modificere enhederne til nye formål og behov. En 30m2 lejlighed kan som vist her uden problemer konverteres til en 60m2 lejlighed osv. Dette koncept er opført som demonstrationsbolig i Vejle og kan besigtiges efter aftale.

Mulighederne er mange – og de er fra starten tænkt ind i konceptet. Med Container Living er man godt forberedt på enhver situation og ethvert ønske.

Nemmere at flytte end mursten

Container Livings koncept er fleksibelt mht til flytning til andre områder eller formål. Der er mulighed for at udnytte feks en grund i en kortere tidsperiode indtil andre elementer, som feks lokalplaner er færdigudviklet. Man opnår derved at grunden og investering herved ikke ligger i tomgang men bidrager til at løse et formål.

Fællesfaciliteter giver mening

Boligerne indeholder de helt nødvendige funktioner, men der tilbydes en række faciliteter, som vil gøre hverdagen nemmere og give boligkomplekset en større sammenhængskraft. Det giver god mening at være fælles om visse faciliteter, da de dermed kan udnyttes bedre – samtidig reduceres pladsbehovet for de pågældende faciliteter i den enkelte bolig.

Eksempler på fællesfaciliteter, der kan tilvælges:

 • Haveanlæg
 • Fælles opholdsrum til møder og sammenkomster
 • Cykelskure
 • Inddækket område for opsamling af affald og genbrug

Trivselsfremmende faciliteter

For ethvert fællesskab, betyder det meget, at man kan være sammen om forskellige aktiviteter. Samtidigt er der stor forskel på, hvad forskellige grupper finder interessant. Nogle ønsker at dyrke sine egne grøntsager, mens andre holder af at kunne arbejde med håndværk. Derfor tilbydes forskellige typer trivselsfremmende faciliteter. Det er kun fantasien, som sætter grænsen.

 • Faciliteter til håndværksprægede aktiviteter

 • Grill -og opholdspladser

 • Køkkenhaver

 • Drivhuse
 • Opbevaringsrum for haveredskaber mv.

 • Fælles TV stue

 • Fælles spiserum – eventuelt med køkken

 • Legeplads

Inklusionsfremmende faciliteter

Det er vigtigt at skabe gode rammer for integration, hvis man f.eks. er flygtning. En vej hertil er, at flygtningene bor og lever, dér hvor danskerne bor. Herved skabes optimale rammer for inklusion og integration. Desværre er der ikke altid boliger til rådighed til overkommelige priser i de eksisternede kvarterer.

Container Livings koncept er derfor udviklet til at skabe nogle spændende rammer, så man kan etablere en tiltrækningskraft i modsat retning – altså fra de eksisterende, etablerede kvarterer i retning af de nyopførte boliger i et rustikst miljø. “Up-coming” bydele hvor forskellige kulturer mødes om musik, restauranter osv. En smeltedigel hvor man værdsætter hinanden.

Container Living tilbyder en række faciliteter og aktivitetsrammer, som bidrager til inklusion og god integration. Som ved trivselsfremmende faciliteter, er det kun fantasien, som sætter grænser. Her er blot et par eksempler:

 • Sportsfaciliteter – fodbold, basket, bordtennis mv.
 • Skaterbane
 • Food Court
 • Bazar
 • Terrasser og loungerum
 • Kunstnerscene til musik og anden optræden

Energi

Boligerne er energibesparende, da de er bygget jvf BR18 reglementet. Selve energitilførslen kan være fjernvarme, el eller varmepumpe afhængig af kundens ønske.

Køb eller leje

Boligerne kan både købes og lejes. Der kan være tale om såvel projektsalg som langtidslejemål. Som udgangspunkt kan kommunerne imidlertid ikke købe, men har gode muligheder for meget gunstige lejevilkår. Se mere under jura.

Jura
Q&A

Ingen tomgang og lav risiko

På baggrund af den store mangel på flygtningeboliger, almene boliger og ungdomsboliger vil der være begrænset tomgang i boligkomplekset. Specielt da der er stor fleksibilitet og mulighed for flytning til andre steder, hvor der er et aktuelt behov.