Koncept2019-04-08T13:16:32+00:00

KONCEPT

Fleksibilitet for fremtiden

Container Livings koncept er baseret på skibscontainere og kan opføres hurtigt – og ikke mindst hurtigt flyttes og opstilles andetsteds, såfremt udfordringerne ændrer sig og de overordnede mål taler for det.

Der er pt. stor mangel på boliger og erhvervsløsninger til overkommelige priser i Danmark. Mange kommuner og investorer har ledige arealer, hvorpå boligerne kan opføres. Men arealerne rummer store potentialer om 10-15 år, når nye lokalplaner mv. er vedtaget. Derfor tøver mange med at disponere arealerne permanent til de nævnte byggerier. Her kan Container Living være løsningen.

Efter den moderniserede planlov er det muligt at dispensere fra lokalplanen ved opførelse af midlertidige ungdomsboliger op til 10 år.

Som med Lego-klodser kan løsningerne sammensættes og fortolkes på utallige måder alt efter ønsker og behov. Vi anvender kun de bedste, arkitekttegnede løsninger. Containerbyggerier har anderledes arkitektur som danner spændende miljøer og skaber gode rammer for trivsel og fællesskab.

Hent vores brochure

Hvorfor vælge Container Living?

  • Container Living gør byggeri til produktion og reducerer og eliminerer samtlige fejl i de traditionelle processer.

  • Højere effektivitet ved gentagelse. Derudover rammes vi ikke af verjlig eller udeblivende håndværkere.

  • Opført i henhold til BR18 uden dispensation og levetid som almindeligt byggeri.

  • Kan opføres permanent og midlertidigt i flere etager, hvilket sikrer bedre udnyttelse af grunden.

  • Hurtig opførelse, idet sokkel, ‘bolig’ og tag udføres simultant.

  • Kan opføres på forurenet grund uden oprensning.

Et bæredygtigt koncept

Container Living er boliger med fokus på bæredygtighed og lavt CO2 aftryk, uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Brugen af skibscontainere gør byggeriet fleksibelt, hurtigt og miljømæssigt samt økonomisk bæredygtigt.

Containerne skrues i jorden med specialudviklede skruepæle, hvorefter de forskellige lag af containere påføres. I tilfælde af at byggeriet sidenhen skal flyttes, foregår processen blot i omvendt rækkefølge; konstruktionen skilles ad container for container, hvorefter skruepælene skrues op og genanvendes til næste placering af byggeriet. Således efterlades minimale spor af bebyggelse.

Enkelte permanente byggerier er dog med en betonkonstruktion i bunden, men med en forventet levetid på skibscontainere på 80 år, sikrer containerne en langtidsholdbar løsning for samfundet. 

Nemmere at flytte end mursten

Container Livings koncept er fleksibelt mht. flytning til andre områder eller formål. Viser det sig, at man ønsker et andet udtryk i området, så vil det være nemt at flytte containerne til en anden placering, og efterlade forrige område med minimale spor. Sådan er der f.eks. mulighed for at udnytte en grund i en kortere tidsperiode indtil andre elementer, som f.eks. lokalplaner er færdigudviklet. Man opnår derved at grunden og investering herved ikke ligger i tomgang men bidrager til at løse et formål. 

Læs mere under Boligformer