Byggeformer2018-11-30T08:13:50+00:00

BYGGERIFORMER

Hvordan kan Container Living hjælpe samfundet?

Container Living bidrager med gode bolig- og erhvervsløsninger i nyskabende arkitektur. Hertil kan vi, grundet hurtig levering, bidrage til akut løsning eksempelvis når der opstår mangel på studieboliger eller kontormiljøer.

“Vi arkitekter har altid været fascineret af at bygge fleksible, modulære og flytbare boliger, og derfor er indretning af anderledes spændende boliger i containere en super spændende opgave. Det er vigtigt at se containerbyggeriet som en spændende mulighed for at lave anderledes byggeri, i stedet for en nødløsning, som det ofte bliver betragtet som.

– Forretningsområdechef i Arkitema Architect, Rolf Kjær

Permanente byggerier vs. midlertidige byggerier

Et permanent containerbyggeri er en spændende mulighed for et anderledes byggeri, der bidrager med ny arkitektur, variation og farve i bebyggelsen. Med en forventet levetid på 80 år, sikrer et containerbyggeri en langsigtet løsning for samfundet.

Vores byggeri Beat Box i Musion, Roskilde er permanent.

Et midlertidigt containerbyggeri kan være løsningen når f.eks. arealer ikke disponeres permanent grundet deres store potentiale om 10-15 år, når nye lokalplaner mv. vedtages. Frem for at lade disse arealer være ubebyggede i en længere årrække, kan et Container Living byggeri opføres midlertidigt, således at grunden ikke ligger i tomgang men derimod bidrager til at løse et formål. Dertil er et midlertidigt byggeri også løsningen hvis arealet er forurenet, da vi har udviklet en løsning, der giver byggetilladelse til opførelse af ejendom på et forurenet areal, hvilket øger muligheder for opførelse på midlertidige beliggenheder.

Hele midlertidighedsbegrebet understøttes af, at vi funderer ejendommen på skruepæle – skruer i kæmpe størrelse -, hvorpå vores patentansøgte ”stål-rack” placeres. Slutteligt stilles containerne ind på ”hylderne”. Når vi forlader beliggenheden, foregår processen blot i omvendt rækkefølge, hvor vi slutteligt skruer fundamentet op og tager det hele med til næste lokation. Når græsset er groet op igen, kan man ikke se, at der har stået et midlertidigt byggeri.

Vores projekter i Kanalbyen i Fredericia samt Spinderihallerne i Vejle er begge midlertidige byggerier. Byggeriet i Kanalbyen er opført på forurenet grund.

Efter den moderniserede planlov er det muligt at dispensere fra lokalplanen ved opførelse af midlertidige ungdomsboliger op til 10 år.

Permanent byggeri i den kreative bydel Musicon i Roskilde
Midlertidigt byggeri i Kanalbyen Lillebælt i Fredericia
Midlertidigt kontorbyggeri ved Spinderihallerne i Vejle

Byggeteknisk data – BR18

Efter mange års udvikling og tekniske udfordringer, kan vi dokumentere, at det også i Danmark er muligt at opføre containerboliger i henhold til samme bygningsreglement (BR18) som ”almindelige boliger”.

Container Living er således ikke afhængig af en række dispensationer fra Bygningsreglementet, hvilket betyder, at vi kan opføre ejendomme i ethvert område, hvor lokalplanen tillader det.

Vi har tillige opnået byggetilladelse til etagebyggeri klassificeret i højeste brandkategori, nemlig hotel/AirBnB.

Endvidere har vi løst flere udfordringer i forbindelse med midlertidigt byggeri, idet vores containere er isoleret indvendig. Dette betyder, at vi uden nogen form for indgriben i isolering, facade eller lignende, blot kan løfte den op og køre den væk. Selv vores altan løsning er godkendt til transport.

Plantegninger

Boligerne bygges i moduler med en bredde på mindst to containere, som kan etableres i alle størrelser og planer afhængig af areal til rådighed.

Plantegningerne herover er blot eksempler. Der er i princippet ingen begrænsninger hvad angår arealerne.

Fællesfaciliteter giver mening

Boligerne indeholder de helt nødvendige funktioner, men der tilbydes en række faciliteter, som vil gøre hverdagen nemmere og give boligkomplekset en større sammenhængskraft. Det giver god mening at være fælles om visse faciliteter, da de dermed kan udnyttes bedre – samtidig reduceres pladsbehovet for de pågældende faciliteter i den enkelte bolig.

Eksempler på fællesfaciliteter, der kan tilvælges:

 • Haveanlæg
 • Fælles opholdsrum til møder og sammenkomster
 • Cykelskure
 • Inddækket område for opsamling af affald og genbrug

Trivselsfremmende faciliteter

For ethvert fællesskab, betyder det meget, at man kan være sammen om forskellige aktiviteter. Samtidigt er der stor forskel på, hvad forskellige grupper finder interessant. Nogle ønsker at dyrke sine egne grøntsager, mens andre holder af at kunne arbejde med håndværk. Derfor tilbydes forskellige typer trivselsfremmende faciliteter. Det er kun fantasien, som sætter grænsen.

 • Faciliteter til håndværksprægede aktiviteter

 • Grill- og opholdspladser

 • Køkkenhaver

 • Drivhuse

 • Opbevaringsrum for haveredskaber mv.

 • Fælles TV stue

 • Fælles spiserum – eventuelt med køkken

 • Legeplads

Referencer

De seneste 10-15 år har man udviklet containerbolig-tankegangen til at omfatte boligkomplekser, primært for unge mennesker. I Holland og England har man i stor udstrækning taget konceptet til sig. I Amsterdam findes et boligområde, som omfatter 1000 boliger for unge. Også i Frankrig i Le Havre er opført et meget omtalt boligkompleks til unge.

I Berlin er opført permanente boliger til flygtninge. Men modsat i starten med anvendelsen af containere som boliger i spændende design er det desværre ved introduktion af boligkomplekserne blevet noget mere industrialiseret og anonymt udtrykket. Citi A Dock i Le Havre er dog eksemplet på det modsatte.

Citi A Dock

100 studieboliger
2010, Frankrig Le Havre

Utrecht University Campus

300 lejligheder
2008, Holland

URBAN Rigger

12 studieboliger
2018, Danmark København
.

Flygtningeboliger

200 lejligheder
2015, Tyskland Berlin

Campus

Mødelokaler
1998, Slovakiet Bratislava

Keetwonen

1000 studieboliger
2007, Holland Amsterdam